ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 9

ณ ที่ใด ดวงใจ ไม่ไหวหวั่น
ขอฝ่าฟัน อุปสรรค และขวากหนาม
ถึงสิ้นชาติ วาสนา ชะตาทราม
จะฝากนาม โลกให้รู้กูก็ชาย
ณ ที่นี้ไร้ญาติและขาดมิตร
ยังก็แต่บ่าวสนิทพิสมัย
เสมอเพื่อนเสมือนญาติไม่คลาดไกล
เป็นเพื่อนตายเคียงกูคู่ชีวา

ดงมหากาฬเล่ม 3

Comments

Popular posts from this blog

ย้ายบ้าน

ใต้ร่มกาสาวพัตร

Linux Mint and HDMI Sound