Wednesday, August 19, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 7

ข้อคิดจากเพชรพระอุมาวันที่ 7 (ดงมหากาฬเล่ม 2)
- เวลาที่มี สัตว์ใหญ่ หรือ คนใหญ่ ตาย มักจะมีฝนตก (ข้อนี้ยืนยันครับ เจอกับตัวบ่อย)
-----------------------------------------------------
ส่งท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงครับ
จูบ... คุณคิดว่าไม่สำคัญ
จูบ... เบา ๆ เท่านั้น ทำให้ฉันสั่นไปถึงหัวใจ

No comments: