ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 1

กลับมาอ่านเพชรพระอุมาอีกรอบ เลยตั้งใจว่าจะสรุปสิ่งที่ได้อ่านแต่ละวัน
ข้อคิดจากเพชรพระอุมาประจำวันนี้
- อย่าตัดสินใจคน จากภาพลักษณ์ที่เห็น
- สัตว์ป่าที่อันตรายที่สุด คือ หมูป่า
- ปืนที่ควรพกเข้าป่าทึ่สุด คือ ปืนลูกซอง

Comments

Popular posts from this blog

ย้ายบ้าน

ใต้ร่มกาสาวพัตร

Linux Mint and HDMI Sound