Saturday, December 26, 2009

Easter Eggs : VLC Merry x'mas

ไม่รู้เรียกว่า Easter Eggs ได้รึเปล่า แต่วันนี้ (25 ธ.ค) Icon ของ VLC เปลี่ยนไป มีหมวก Santa Claus โผล่มาด้วย
VLC media player_xmas

ไม่รู้ว่า Icon มาจากไหน Update จาก internet รึว่า ทำเตรียมไว้ก่อนแล้ว
ว่าง ๆ ต้องลองเปลี่ยนวันที่เครื่องดูซะแล้ว ว่ามีวันอื่นอีกรึเปล่า

Wednesday, December 16, 2009

Axapta : Detecting Type of Variable


static void typeDetect(Args _args)
{
DictType dictType;
;

print "This ID is the TypeId, not the EDT ID - ", typeId(ItemId);
print "This ID is what we need - ", typeId2ExtendedTypeId(typeId(ItemId));
print "This ID is wrong - ", new DictType(typeId(ItemId)).id();
dictType = new DictType(typeId2ExtendedTypeId(typeId(ItemId)));
print "This ID is correct - ", dictType.id();
print dictType.name();
pause;
}

Friday, December 11, 2009

JavaScript : AJAX for Province, Amphur, Tumbol

เริ่มจาก ได้ฐานข้อมูล จังหวัด -> อำเภอ -> ตำบล ที่ดีมาก มาจากไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่รู้ แต่พอจะใช้ขึ้นมา เพิ่งพบว่า ที่ได้มานั้นมันดีจริง ๆ ดียังไง ให้เปิด ตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบครับ (ที่จริงต้องเปิด http://th.wikipedia.org/wiki/เลขประจำตัวประชาชนไทย ด้วย)

มาดูฐานข้อมูลกันก่อน
1.จังหวัด
ตารางเป็นแบบนี้
db_province
ข้อมูลเป็นแบบนี้
data_province
สังเกตดูนะครับ id มันคือ หลักที่ 2+3 ของเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.อำเภอ
ตารางเป็นแบบนี้
db_amphur
ข้อมูลเป็นแบบนี้
data_amphur
id ของตารางนี้ ก็คือ หลักที่ 4+5 ของเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.ตำบล
ตารางเป็นแบบนี้
db_tumbol
ข้อมูลเป็นแบบนี้
data_tumbol
อันนี้ หลักที่ 6-10 ค่อนข้างกว้าง จึงระบุไม่ได้ แต่ได้ 2 อันแรกก็ดูดีแล้วน่ะ

AJAX กับ PHP ก็ต้องเริ่มจาก
1.เตรียมการสำหรับ form

$ProvinceSelect.="
";

$AmphurSelect="
";
$AmphurSelect.="
";

$TumbolSelect="
";
$TumbolSelect.="
";


$myDB->Query($SQL);
อันนี้คือ class ที่ผมทำเอาไว้แล้ว สำหรับการ query ส่วนใครจะ query ยังไงก็แล้วแต่สะดวก
ประเด็นก็คือ เลือกจังหวัดมายัดใส่ Combo box รอไว้ พอเลือกจังหวัดเสร็จก็เรียก JavaScript ให้ทำงาน ส่วนอันอื่นเป็น div ว่าง ๆ ไว้ก่อน

2.JavaScript

function newXmlHttp(){
var xmlhttp = false;
var contentType = "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8";
try{
xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
}catch(e){
try{
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}catch(e){
xmlhttp = false;
}
}

if(!xmlhttp && document.createElement){
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
}
return xmlhttp;
}

function getAmphur(p){
pagefile="amphur_list.php?P="+p;
var getcontent;
getcontent =newXmlHttp();
getcontent.open('GET', pagefile, true);
getcontent.onreadystatechange = function(){
if (getcontent.readyState == 4 && getcontent.status == 200) {
document.getElementById('AmphurList').innerHTML = getcontent.responseText;
}
}
getcontent.send(null);
}

function getTumbol(p,a){
pagefile="tumbol_list.php?P="+p+"&A="+a;
var getcontent;
getcontent =newXmlHttp();
getcontent.open('GET', pagefile, true);
getcontent.onreadystatechange = function(){
if (getcontent.readyState == 4 && getcontent.status == 200) {
document.getElementById('TumbolList').innerHTML = getcontent.responseText;
}
}
getcontent.send(null);
}

หลักการก็คือ
พอเลือกจังหวัดก็เรียก JavaScript ชื่อ getAmphur ซึ่งจะไปเรียกไฟล์ PHP amphur_list.php ซึ่งมีหน้าที่ไปดึงรายการอำเภอของจังหวัด จากฐานข้อมูลมา แล้ว getAmphur ก็ยัดข้อมูลลงไปใน div ว่าง ๆ ที่ชื่อ AmphurList ของ form ที่เตรียมไว้

พอเลือกอำเภอก็เรียก JavaScript ชื่อ getTumbol ซึ่งจะไปเรียกไฟล์ PHP tumbol_list.php ซึ่งมีหน้าที่ไปดึงรายการตำบลของอำเภอ จากฐานข้อมูลมา แล้ว getTumbol ก็ยัดข้อมูลลงไปใน div ว่าง ๆ ที่ชื่อ TumbolList ของ form ที่เตรียมไว้เช่นกัน

3.PHP
3.1 amphur_list.php

$Output="";
echo $Output;


3.2 tumbol_list.php

$Output="";
echo $Output;

Wednesday, December 09, 2009

ความรู้ราคา 9 บาท

วันก่อนไปเดินห้าง ระหว่างรอใครบางคน ก็แวะร้านหนังสือ บังเอิญเจอ หนังสือเล่มเล็ก ๆ ของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
เล็กจริง ๆ เล็กกว่าฝ่ามืออีก มีหลายเรื่องเลย ลองซื้อมาอ่านดูเล่มนึง ราคา 9 บาท เรื่อง สำนวนไทยยังไงต้องรู้
[caption id="attachment_698" align="alignnone" width="224" caption="เล็กอย่างนี้ อุตส่าห์มีที่คั่นให้ด้วย"]สำนวนไทยยังไงต้องรู้[/caption]
พอเอามาเปิดอ่านดู ก็เจอสำนวนที่เราใช้กันโดยไม่รู้ที่มา เช่น
- ข่าวโคมลอย มีที่มาจากสำนักพิมพ์ฉบับหนึ่งที่มี โลโก้เป็นรูปโคมลอย มักจะตีพิมพ์ข่าวในลักษณะตลก ๆ ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ
- ไกลปืนเที่ยง แต่ก่อนจะมีการยิงปืนบอกเวลาเที่ยงในพระนคร ซึ่งก็จะได้ยินเฉพาะในเมือง คนที่อยู่นอกเมืองก็จะไม่ได้ยิน (แต่ก่อนนึกว่าปืนเที่ยง หมายถึง ปืนแม่นซะอีก) พวกไกลปืนเที่ยงจึงหมายถึง พวกบ้านนอกนั่นเอง
- ถีบหัวส่ง มาจากเรือที่เวลาเทียบท่าใช้หัวเรือเข้า เวลาจะออกก็ต้องถีบหัวเรือออก หมายถึง หมดประโยชน์แล้ว ไม่ต้องการแล้ว ไม่ใช่ถีบหัวกันจริง ๆ เด้อ
มีอีกหลายสำนวนครับ แต่ขอตบท้ายด้วย
- ชักแม่น้ำทั้งห้า ที่หมายถึง พูดจาหว่านล้อมเพื่อกดดัน ตอนแรกคิดว่าหมายถึง ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา ซะอีก ที่จริงมาจากพระเวสสันดรชาดก ตอนที่ชูชกไปขอ พระกัญหา พระชาลี ซึ่งแม่น้ำทั้งห้านั้น ได้แก่ คงคา ยมุนา มหิ สรภู อจิรวดี

Tuesday, December 08, 2009

Axapta : Find for update

ปกติจะ update ทีนึง ก็ใช้ select forupdate เพิ่งรู้ว่าทำแบบนี้ได้ด้วย
ใช้ static method ที่ชื่อ find ซึ่ง table ส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้ว แล้วก็ใส่ parameter forupdate เป็น true

static void FindForUpdate(Args _args)
{
EmplTable myRow;
;
ttsbegin;
myRow = EmplTable::find('0154-3',true);
myRow.Name ='Nikom';
myRow.update();
ttscommit;
}

Sunday, December 06, 2009

eXtplorer : PHP, AJAX File Manager

แนะนำ file manager น่าใช้ครับ ใช้ร่วมกับ Joomla ได้ด้วย
eXtplorer
eXtplorer is a web-based File Manager. You can use it to

* browse directories & files on the server and
* edit, copy, move, delete files,
* search, upload and download files,
* create and extract archives,
* create new files and directories,
* change file permissions (chmod) and much more...

You can even use eXtplorer to login to the FTP server (like net2ftp) and work as if you were using an FTP client. Access via WebDAV is also possible (requires some extra work and a database!).

eXtplorer is released under a dual-license: You can choose wether you want to use eXtplorer under the Mozilla Public License (MPL 1.1) or under the GNU General Public License (GNU/GPL). Note that if you decide to distribute/use eXtplorer under the MPL, you are not allowed to use the ExtJS Javascript library.

eXtplorer needs at least PHP 4.3 on the server and an up-to-date browser with Javascript enabled to run.


http://extplorer.sourceforge.net

Tuesday, November 24, 2009

Open Visio file with Dia

Dia เปิดไฟล์ของ Visio (*.vsd) ตรง ๆ ไม่ได้ แต่เปิด XML Drawing (*.vdx) ได้
ดังนั้นก็ง่าย ๆ ด้วยการเปิดไฟล์ Visio แล้ว Save as เป็น XML Drawing (*.vdx) ดังตัวอย่าง
visio_xml_drawing
dia_xml_drawing

Monday, November 23, 2009

Centralized Log ภาคที่ 3 : Syslog-NG

1.ติดตั้ง Syslog-NG ที่ Log Server และ Server อื่น ๆ ที่เป็น linux
apt-get install syslog-ng

2.Config Log Server (/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf)

options {
recv_time_zone (+07:00);
send_time_zone (+07:00);
sync (0);
time_reopen (100);
log_fifo_size (1000);
long_hostnames (off);
use_dns (no);
use_fqdn (no);
create_dirs (yes);
chain_hostnames(yes);
keep_hostname (yes);
};

source s_sys {
file ("/proc/kmsg" log_prefix("kernel: "));
unix-stream ("/dev/log");
internal();
#udp(ip(0.0.0.0) port(514));
#tcp(ip(0.0.0.0) port(514) keep-alive(yes));
};

destination d_mysql {
pipe("/var/log/mysql.pipe"
template("INSERT INTO logs (host, facility, priority, level, tag, datetime, program, msg) VALUES ( '$HOST', '$FACILITY', '$PRIORITY', '$LEVEL', '$TAG', '$YEAR-$MONTH-$DAY $HOUR:$MIN:$SEC', '$PROGRAM', '$MSG' );\n")
template-escape(yes));
};

filter f_filter1 { facility (kern); };
filter f_filter2 { level(info..emerg) and not facility(mail,authpriv,cron); };
filter f_filter3 { facility(authpriv); };
filter f_filter4 { facility(mail); };
filter f_filter5 { level(emerg); };
filter f_filter6 { facility(uucp) or (facility(news) and level(crit..emerg)); };
filter f_filter7 { facility(local7); };
filter f_filter8 { facility(cron); };

log { source(s_sys); filter(f_filter1); destination(d_mysql); };
log { source(s_sys); filter(f_filter2); destination(d_mysql); };
log { source(s_sys); filter(f_filter3); destination(d_mysql); };
log { source(s_sys); filter(f_filter4); destination(d_mysql); };
log { source(s_sys); filter(f_filter5); destination(d_mysql); };
log { source(s_sys); filter(f_filter6); destination(d_mysql); };
log { source(s_sys); filter(f_filter7); destination(d_mysql); };
log { source(s_sys); filter(f_filter8); destination(d_mysql); };
#####################################################################

# Source from remote client
source s_client {
tcp(ip(0.0.0.0) port(514) keep-alive(yes) max-connections(300));
udp(ip(0.0.0.0) port(514));
};
log {source(s_client); destination(d_mysql); };


3.สร้างคำสั่งสำหรับเขียนลง mysql

vi syslog2mysql.sh
#!/bin/bash
if [ ! -e /var/log/mysql.pipe ]
then
mkfifo /var/log/mysql.pipe
fi
while [ -e /var/log/mysql.pipe ]
do
mysql -u root --password=xxx syslogng < /var/log/mysql.pipe >/dev/null
done

chmod +x syslog2mysql.sh
./syslog2mysql.sh &
/etc/init.d/syslog-ng start


4.Config Server อื่น ๆ ให้ส่ง log ไปให้ Log Server(/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf)

options {
sync (0);
time_reopen (10);
log_fifo_size (1000);
long_hostnames (off);
use_dns (no);
use_fqdn (no);
create_dirs (yes);
keep_hostname (yes);
};

source s_sys {
file ("/proc/kmsg" log_prefix("kernel: "));
unix-stream ("/dev/log");
internal();
#udp(ip(0.0.0.0) port(514));
#tcp(ip(0.0.0.0) port(5149) keep-alive(yes));
};

destination logserver { tcp("192.168.0.251" port(514)); };

destination d_cons { file("/dev/console"); };
destination d_mesg { file("/var/log/messages"); };
destination d_auth { file("/var/log/secure"); };
destination d_mail { file("/var/log/maillog" sync(10)); };
destination d_spol { file("/var/log/spooler"); };
destination d_boot { file("/var/log/boot.log"); };
destination d_cron { file("/var/log/cron"); };
destination d_kern { file("/var/log/kern"); };
destination d_mlal { usertty("*"); };

filter f_filter1 { facility(kern); };
filter f_filter2 { level(info..emerg) and not (facility(mail) or facility(authpriv) or facility(cron)); };
filter f_filter3 { facility(authpriv); };
filter f_filter4 { facility(mail); };
filter f_filter5 { level(emerg); };
filter f_filter6 { facility(uucp) or (facility(news) and level(crit..emerg)); };
filter f_filter7 { facility(local7); };
filter f_filter8 { facility(cron); };
# Remove the 'squid' log entries from 'user' log facility
filter f_remove { not program("squid"); };

log { source(s_sys); filter(f_filter1); destination(d_cons); };
log { source(s_sys); filter(f_filter1); destination(d_kern); };
log { source(s_sys); filter(f_filter2); filter(f_remove); destination(d_mesg); };
log { source(s_sys); filter(f_filter3); destination(d_auth); };
log { source(s_sys); filter(f_filter4); destination(d_mail); };
log { source(s_sys); filter(f_filter5); destination(d_mlal); };
log { source(s_sys); filter(f_filter6); destination(d_spol); };
log { source(s_sys); filter(f_filter7); destination(d_boot); };
log { source(s_sys); filter(f_filter8); destination(d_cron); };

filter f_squid { program("squid") and facility(user); };

destination d_squid {
file("/var/log/$HOST/$YEAR/$MONTH/squid.$YEAR-$MONTH-$DAY"
owner(root) group(adm) perm(665)
create_dirs(yes) dir_perm(0775));
};

log { source(s_sys); destination(logserver); };


5.ส่ง Log จาก Windows Server
5.1 Download Lasso (Windows Event Collector) จาก http://open.loglogic.com/
5.2 ตั้งค่า hostlist.ini
localhost,*6
5.3 ตั้งค่า lasso.ini

SkipInitDLLScan,0
LogAppliance,192.168.0.251
RepositoryPath,C:\Program Files\Lasso\LassoRepository\
SpoolPath,C:\Program Files\Lasso\LassoRepository\Spool\
EventPollInterval,10
SpoolFileSize,1.0
WatermarkWriteInterval,100
MaxTraceFileSize,20
MaxNumWorkerThreads,4
DllLoadInterval,3600
HighWaterMarks,ON
#DefaultLassoShare,LassoShare=C:\LassoTemp
CheckHostListInterval,3600
NewHostSkipHistorical,0
EnableShareDlls,1
CheckRemHostAvail,0
EnableAdminSharesIfDisabled,0
DebugLevel,0
LogLevel,1
DebugHostFileSize,20
AccessReport,0

5.4 start service Lasso Windows Event Collector

Centralized Log ภาคที่ 2 : PHP SYSLOGVIEWER

1.ดาวน์โหลดและติดตั้ง PHP SYSLOGVIEWER

wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpsyslogviewer/phpsyslogviewer-7.2.1.tar.bz2
tar xjvf phpsyslogviewer-7.2.1.tar.bz2
cd phpsyslogviewer-7.2.1


2.สร้างฐานข้อมูล

mysql -u root -p
mysql > create database syslogng;
mysql > exit;
mysql -u root -p syslogng < install/phpsyslogviewer.sql


3.สร้างรายชื่อผู้ใช้

vi install/newuser.sql.php
php install/newuser.sql.php (ถ้ายังไม่มี php-cli ต้องลงก่อน apt-get install php5-cli)
php install/newuser.sql.php | mysql -u root -p syslogng


4.สร้างและตั้งค่าหน้าเว็บ

cp -R htdocs /var/www/phpsyslogviewer
vi /var/www/phpsyslogviewer/config.php
chown root:www-data /var/www/phpsyslogviewer/config.php
chmod 440 /var/www/phpsyslogviewer/config.php


5.ลองเข้าดูได้ที่ http://192.168.0.251/phpsyslogviewer

6.เพิ่มความเร็วให้การป้อนข้อมูลลง mysql

wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpsyslogviewer/speedupd-7.3.2.tar.bz2
tar xjvf speedupd-7.3.2.tar.bz2
cd speedup-7.3.2ฝ
apt-get install debhelper cmake libdaemon-dev libconfuse-dev fakeroot
apt-get install build-essential libmysqlclient15-dev
dpkg-buildpackage -rfakeroot
cd ..
dpkg -i speedupd_7.3.0_i386.deb
vi /etc/speedupd.conf
/etc/init.d/speedupd start

Centralized Log ภาคที่ 1 : NTP

ติดตั้ง NTP (Network Time Protocol)
ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ ต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน 10 มิลลิวินาที
1.ติดตั้ง apt-get install ntp (ที่ Log Server และ Server อื่น ๆ)
2.ตั้งค่า Log Server (/etc/ntp.conf)

# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/

#statistics loopstats peerstats clockstats
#filegen loopstats file loopstats type day enable
#filegen peerstats file peerstats type day enable
#filegen clockstats file clockstats type day enable

# You do need to talk to an NTP server or two (or three).
server 203.185.69.60 dynamic
server time.navy.mi.th dynamic
server time.nist.gov dynamic
server 127.127.1.0 # local clock
fudge 127.127.1.0 stratum 10
broadcastdelay 0.008
keys /etc/ntp/keys

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
# details. The web page # might also be helpful.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
#restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict default kod notrap nomodify nopeer noquery

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
#restrict ::1

# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated.
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255

# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
# next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient

3. ตั้งค่า Server อื่น ๆ ที่เป็น linux

# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/

#statistics loopstats peerstats clockstats
#filegen loopstats file loopstats type day enable
#filegen peerstats file peerstats type day enable
#filegen clockstats file clockstats type day enable

# You do need to talk to an NTP server or two (or three). (192.168.0.251 is Log Server)
server 192.168.0.251

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
# details. The web page
# might also be helpful.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
#restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
#restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict default ignore

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
#restrict ::1

# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated. (192.168.0.251 is Log Server)
restrict 192.168.0.251 mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery

# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255

# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
# next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient


ทดสอบ
# ntpq -pn
# ntpdc
ntpdc>sysinfo3. ตั้งค่าเครื่องอื่น ๆ ที่เป็น Windows โดยใช้ regedit.exe (save เป็น . reg แล้ว double click)

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config]
"AnnounceFlags"=dword:00000005
"MaxNegPhaseCorrection"=dword:00000e10
"MaxPosPhaseCorrection"=dword:00000e10

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters]
"NtpServer"="192.168.0.251,0x1"
"Type"="NTP"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient]
"SpecialPollInterval"=dword:00000384

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer]
"Enabled"=dword:00000001


restart service w32time
:\>net stop w32time
:\>net start w32time


ทดสอบ
:\>net time
:\>net time /querysntp

Ubuntu : Squid error page

เข้าไปแก้ไขได้ที่ /usr/share/squid/errors/English/ แล้วก็เลือก file ที่ต้องการแก้ไข เช่น หน้าสำหรับแสดงว่าถูก block ปกติจะชื่อ ERR_ACCESS_DENIED
ตัวอย่างERROR: The requested URL could not be retrieved
Access dinied
Axapta : Open OpenOffice document and Save as


COM OpenOffice;
COM oDeskTop;
COM oDocument;
COMVariant arg;
COMVariant byte;
Array Arr = new Array(Types::Class);
Array oArr = new Array(Types::Class);
str url,outFile;
COM FileProperties;
;
OpenOffice = new Com("com.sun.star.ServiceManager");
oDeskTop = OpenOffice.CreateInstance("com.sun.star.frame.Desktop");

// #############################################################
// เปิดไฟล์
arg = comVariant::createFromArray(Arr);
url = "file://Axaptaserver/AxaptaSP4/Excel/Losses.xls";
oDocument = oDeskTop.LoadComponentFromURL(url, "_blank", 0, arg);
// #############################################################

// #############################################################
// Save as เป็นอีกไฟล์
FileProperties = OpenOffice.Bridge_GetStruct('com.sun.star.beans.PropertyValue');
FileProperties.Name('Overwrite');
FileProperties.Value(true);
oArr.value(1,FileProperties);
arg = comVariant::createFromArray(oArr);
outFile = "file:///C:/Losses.xls";
oDocument.storeAsURL(outFile,arg);
// #############################################################

Friday, October 30, 2009

Axapta : Get next number sequence

การเรียกใช้ Number sequence สำหรับ running no. ต่าง ๆ ทำได้โดยใช้คำสั่ง

NumberSeq::newGetNum(ProdParameters::numRefProdJournalId()).num();

ตรง Parameter ก็เปลี่ยนไปขึ้นอยู่ว่าเป็น Number sequence ของ Module ไหน
และจะใช้งานได้ Number sequence ต้องไม่ตั้งค่าให้เป็น Continuous


JournalId myJournalId;
;
myJournalId = NumberSeq::newGetNum(ProdParameters::numRefProdJournalId()).num();
myJournalId = NumberSeq::newGetNum(PurchParameters::numRefPurchaseOrderId()).num();
myJournalId = NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventJournalId()).num();
myJournalId = NumberSeq::newGetNum(SalesParameters::numRefConfirmId()).num();


การตั้งค่า Number sequence ของแต่ละ module เข้าไปที่ Setup -> Parameters แล้วไปที่ tab Number sequences
ตรง Reference แต่ละตัวสามารถ คลิกขวา Go to the main table เพื่อตั้งค่ารูปแบบ Running number ที่ต้องการได้
Axapta_Setup_Number_Sequence
Axapta_Number_Sequence_Format

Axapta : Formatting style in Excel


static void ExcelFormating(Args _args)
{
#Excel

SysExcelApplication excel;
SysExcelWorkbooks books;
SysExcelWorkbook book;
SysExcelWorksheet sheet;
SysExcelRange range;
SysExcelStyles styles;
SysExcelStyle style;
SysExcelInterior interior;
SysExcelFont font;
COM _char, _r;
;
excel = SysExcelApplication::construct();
excel.visible(true);
books = excel.workbooks();
book = books.add();
sheet = excel.activeSheet();
range = sheet.range('A1');
styles = book.styles();
style = styles.add('MyStyle');
interior = style.interior();
interior.color(WinApi::RGB2int(246, 233, 206));
font = style.font();
font.bold(true);
font.color(winapi::RGB2int(153, 204, 255));
range.style('MyStyle');
range.locked(true);
_r = range.comObject();
_char = _r.characters(1);
_char.insert('MyStyle');
}

Tuesday, October 20, 2009

Axapta : Enable/Disable Dialog Control at runtime

วิธี Enable/Disable หรือ Dialog Control ในขณะ runtime ทำได้โดย ดังนี้
disable_runtime_dialog_control
1.classDeclaration
class SCI_Costing extends RunBase
{
FormStringControl SalesIdCtrl, ItemIdCtrl;
FormCheckBoxControl bAllCtrl;

SalesId salesId;
ItemId itemId;
NoYes bAll;

#define.CurrentVersion(1)

#localmacro.CurrentList
salesId,
itemId,
bAll
#endmacro
}


2.สร้าง dialog แบบอนุญาตให้ update control ได้ โดยใช้ dialog.allowUpdateOnSelectCtrl(true)

protected Object dialog(Dialog dialog, boolean forceOnClient)
{
DialogRunBase ret;
;
ret = super(dialog, forceOnClient);
ret.caption('Costing report by order');
ret.allowUpdateOnSelectCtrl(true); //อนุญาตให้ update control ได้

SalesIdCtrl = ret.formBuildDesign().addControl(FormControlType::String,'SalesId');
SalesIdCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum('SalesId'));

bAllCtrl = ret.formBuildDesign().addControl(FormControlType::CheckBox,'bAll');
bAllCtrl.label('All');

ItemIdCtrl = ret.formBuildDesign().addControl(FormControlType::String,'ItemId');
ItemIdCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum('ItemId'));

return ret;
}

3.เซ็ตให้ control สามารถ override method ตอน runtime ได้
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
{
;
super(dialog);
dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
SalesIdCtrl = dialog.dialogForm().formRun().design().controlName('SalesId');
ItemIdCtrl = dialog.dialogForm().formRun().design().controlName('ItemId');
bAllCtrl = dialog.dialogForm().formRun().design().controlName('bAll');
}

4.ใช้ method dialogSelectCtrl เพื่อดำเนินการ update control ซึ่งในที่นี้ก็คือการ enable/disable ItemId
public void dialogSelectCtrl()
{
;
if (bAllCtrl.value()== 0)
{
ItemIdCtrl.allowEdit(true);
}
else
{
ItemIdCtrl.allowEdit(false);
}
}

Visual Basic : Sending newline to Crystal Report

วิธีส่งข้อมูลที่มีการ enter (vbNewLine) ไปให้ Formulas ของ Crystal Report ทำได้โดย ใส่เครื่องหมาย chr(34) (qoute) คร่อม chr(10) (Line Feed) ไปอีกที ดังนี้

CrysRpt.Formulas(0) = "FormulaName=" & Chr(34) & Replace$(txtName.Text, vbNewLine, Chr(34) & " & Chr(10) & " & Chr(34)) & Chr(34)


ถ้าข้อมูล คือ
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2


พอใช้คำสั่งแล้ว ข้อมูลที่จะส่งไปก็จะเป็น
FormulaName="บรรทัดที่ 1" & Chr(10) & "บรรทัดที่ 2"

Axapta : Get or Set Checkbox value


public void clicked()
{
Qty tmpQty1;
Qty tmpQty2;
FormCheckboxControl formCheckboxControl;
;

super(); // ต้องรัน super ก่อน ไม่งั้นค่าไม่เปลี่ยน
// รับค่าจาก design
formCheckboxControl = element.design().control(control::ProdParmHistoricalCost_EndJob);
// box::info(strfmt("%1",formCheckboxControl.value()));
if(formCheckboxControl.value() == 1){ //ถ้า checked จะเป็น 1
tmpQty1 = ProdTable::find(ProdParmHistoricalCost.ProdId).QtySched;
tmpQty2 = ProdTableJour::reportedFinishedGood(ProdParmHistoricalCost.prodId);

if(tmpQty1 != tmpQty2){
if(box::yesNo("Sure?", DialogButton::Yes, "Confirm") == DialogButton::Yes)
{
if(box::yesNo("Sure?",DialogButton::Yes,"Confirm")== DialogButton::Yes){
formCheckboxControl.value(true); //สั่งให้ checked
}else{
formCheckboxControl.value(false); //สั่งให้ ไม่ checked
}
}else{
formCheckboxControl.value(false);
}
}
}
}

Friday, October 16, 2009

Axapta : Dialog with lookup control

วิธีสร้าง dialog แบบที่มี control ซึ่ง lookup ได้ เช่น เลือก SalesId แล้วให้อีก control นึง คือ ItemId lookup มาเฉพาะของ SalesId นั้น
dialog_with_lookup_control

ทำได้ดังนี้
1.declare control ไว้ ตาม extended data type ที่จะใช้

class LookupDialog extends RunBase
{
FormStringControl SalesIdCtrl, ItemIdCtrl;
}


2.สร้าง dialog

protected Object dialog(Dialog dialog, boolean forceOnClient)
{
DialogRunBase ret;
;
ret = super(dialog, forceOnClient);
ret.caption('Costing report by order');

SalesIdCtrl = ret.formBuildDesign().addControl(FormControlType::String,'SalesId');
SalesIdCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum('SalesId'));


ItemIdCtrl = ret.formBuildDesign().addControl(FormControlType::String,'ItemId');
ItemIdCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum('ItemId'));


return ret;
}


3.Set ให้ control สามารถ override method ตอน runtime ได้

public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
{
;
super(dialog);
dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
SalesIdCtrl = dialog.dialogForm().formRun().design().controlName('SalesId');
ItemIdCtrl = dialog.dialogForm().formRun().design().controlName('ItemId');
}


4.สร้าง lookup method

void ItemId_lookup()
{
Query query = new Query();
SysTableLookup sysTableLookup =
SysTableLookup::newParameters(tableNum(SalesLine), SalesIdCtrl);
;
sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(SalesLine, ItemId));
sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(SalesLine, Name));
query.addDataSource(tableNum(SalesLine)).addRange(fieldNum(SalesLine,SalesId)).value(SalesIdCtrl.text());
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
}


5.เก็บรายละเอียด method อื่น ๆ

public container pack()
{
return conNull();
}

public boolean unpack(container packedClass)
{
return true;
}

static void main(Args _args)
{
LookupDialog test1 = new LookupDialog();
;
if (test1.prompt())
{
test1.run();
}
}


ที่มา :

Saturday, October 10, 2009

OpenOffice : Double line style

วิธีขีดเส้นใน OpenOffice ให้มี 2 เส้น ทำได้ดังนี้
1.ใช้เครื่องมือลากเส้น (Line ใน Drawing toolbar) ขีดไว้ แล้วคลิกขวาที่ เส้น เลือก Line...
openoffice_drawing_toolbar
2.คลิกที่ tab Shadow แล้วติ๊กที่ Use shadow
3.เลือกตำแหน่ง ,ระยะห่างระหว่างเส้นและสีของเส้นที่ 2
openoffice_line _shadow

Sunday, October 04, 2009

Solve Host to IP without DNS

แปลง Host เป็น IP โดยไม่ต้องพึ่ง DNS Server ทำได้โดย ระบุในไฟล์ ชื่อ hosts
ของ Windows อยู่ที่ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
ของ linux อยู่ที่ /etc/hosts

รูปแบบคือ
IP ช่องว่างตามด้วย host

ตัวอย่างของ Windows

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost


อันนี้ของ linux
192.168.0.250 IF-Nikom.sci.com IF-Nikom
192.168.0.1 axaptaserver.sci.com axaptaserver
192.168.0.251 server1.sci.com server1
192.168.0.252 server2.sci.com server2
192.168.0.253 server3.sci.com server3


ตามหลักการก็น่าจะเร็วกว่าการใช้ dns ด้วย เพราะไม่ต้องวิ่งผ่าน server

GeSHi Language Aliases

ทั้ง phpBB ของที่ทำงานและ wordpress ของที่นี่ ต่างก็ใช้ Syntax Hilight ของ GeSHi
โดย phpBB เป็น phpBB3.0.5 ติดตั้ง mod bbGeSHi 0.7.5
และ wordpress ใช้ plugin wp-syntax.0.9.8
เวลาใช้มักจะลืมตัวย่อของภาษาอยู่เรื่อย ก็เลยต้อง list ไว้กันลืมซะหน่อย
ABAP - abap
Actionscript - actionscript
ADA - ada
Apache Log - apache
AppleScript - applescript
APT sources.list -
ASM (m68k) - asm
ASM (pic16) - asm
ASM (x86) - asm
ASM (z80) - asm
ASP - asp
AutoIT - autoit
Backus-Naur form -
Bash - bash
Basic4GL -
BlitzBasic - blitzbasic
Brainfuck - bnf
C - c
C for Macs - c_mac
C# - cpp
C++ - csharp
C++ (with QT) - cpp-qt
CAD DCL - caddcl
CadLisp - cadlisp
CFDG - cfdg
CIL / MSIL -
COBOL -
ColdFusion - cfm
CSS - css
D - d
Delphi - delphi
Diff File Format - diff
DIV - div
DOS - dos
DOT language - dot
Eiffel - eiffel
Fortran - fortran
FourJ's Genero - genero
FreeBasic - freebasic
GetText -
glSlang -
GML - gml
gnuplot -
Groovy - groovy
Haskell - haskell
HQ9+ -
HTML - html, html4strict
INI (Config Files) - ini
Inno - inno
INTERCAL -
IO - io
Java - java
Java 5 - java5
Javascript - javascript, js
KiXtart -
KLone C & C++ -
LaTeX - latex
Lisp - lisp
LOLcode -
LotusScript -
LScript -
Lua - lua
Make - m68k
mIRC - mirc
MXML -
MySQL - mysql
NSIS - nsis
Objective C - objc
OCaml - Ocaml-brief, ocaml
OpenOffice BASIC - oobas
Oracle 8 & 11 SQL - oracle8
Pascal - pascal
Perl - perl
PHP - Php-brief, php
Pixel Bender -
PL/SQL - plsql
POV-Ray -
PowerShell -
Progress (OpenEdge ABL) -
Prolog -
ProvideX -
Python - python
Q(uick)BASIC - qbasic
robots.txt - robots
Ruby - ruby
Ruby on Rails - rails
SAS - sas
Scala -
Scheme - scheme
Scilab -
SDLBasic - sdlbasic
Smalltalk - smalltalk
Smarty - smarty
SQL - sql
T-SQL - tsql
TCL - tcl
thinBasic - thinbasic
TypoScript -
Uno IDL -
VB.NET - vbnet
Verilog -
VHDL - vhdl
VIM Script -
Visual BASIC - vb
Visual Fox Pro - visualfoxpro
Visual Prolog -
Whitespace -
Winbatch - winbatch
Windows Registry Files - reg
X++ - xpp (มี X++ ของ Axapta ด้วย)
XML - xml, xsl
Xorg.conf -

Wednesday, September 09, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 17

ตอนหลัง ๆ ยิ่งอ่านยิ่งมัน อ่านพรวด ๆ เลย
สำหรับการเดินทางครั้งแรกนี้ คงต้องจบด้วยบทเพลงของแงซาย


"เกิดมาเยี่ยงกษัตริย์ขัตติยราช

แต่อนิจจา! อนาถนัก

ต้องพลัดพรากถิ่นฐานแหล่งกำเนิด

ซมซานพเนจรไปทั่วเขตแคว้นแดนกันดาร"

"ทุกหุบห้วยละหารสำเนาไพร

ข้าบุกบั่นไปปิ่มเลือดตากระเด็น

มีดวงดารากรแทนประทีปส่อง

ฝากอนาคตไว้กับหมู่เมฆอันเลื่อนลอย"

"สุริยาประทานพลังฤทธิ์ให้แก่ข้า

จันทราเปรียบเสมือนเพื่อนใจ

หากสวรรค์ส่งข้ามาเกิดจริงแล้วไซร้

ข้าคงกลับคืนไปสู่เจ้าได้สมจินต์"

รอข้าก่อน อาณาจักรสีทอง อันผ่องใส

รอข้าก่อน ประชากรทั้งหลาย

และรอข้าก่อน ศัตรูหมู่อมิตร

ข้ากำลังจะกลับไป.. กลับไป..กลับไป..."

Saturday, September 05, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 16

ป่าโลกล้านปี เล่ม 1-4
- ตั้งแต่ อาถรรพ์นิทรานครแล้ว รู้สึกว่าชื่อตอนมันจะเหลื่อมกันไปหน่อย เนื้อหาที่ตรงกับชื่อตอนมันมีแค่ตอนต้น ๆ เอง
แต่ยังไงก็ยังสนุก ตื่นเต้นเร้าใจอยู่ดี
- เทอราโนดอน (Pteranodon) นกโบราณ ตัวเหมือนค้างคาว หัวเหมือนนก จับสัตร์ที่เล็กกว่าทุกชนิดเป็นอาหาร หากินในเวลากลางคืน
- ผีโป่งค่าง ครึ่งปิศาจครึ่งสัตว์ รูปร่างคล้ายค่าง ที่มีอำนาจในการสะกดคนหรือสัตว์ทั่วไปให้หลงป่าและหลับไหลไม่ได้สติ แล้วก็จะมาสูบเลือดในกายจนคนหรือสัตว์นั้นตาย
- ไม้สดบางชนิด ประเภทที่มีน้ำมัน ต่อให้เปียกก็ติดไฟได้
- ไทรเซราทอปส์ (Triceratops) ไดโนเสาร์พันธุ์เขา ที่เป็นต้นเหตุให้จอมพรานเกือบตาย
- รู้น้อย พลอยรำคาญ แต่รู้มาก ก็ยากนาน (ไม่รู้ซะเลย ดีกว่ามั้ย)
- คิว.อี.ดี. หรือ Q.E.D. (Quod Erat Demonstrandum) แปลว่า แก้ความกำกวม ภาษาไทย ใช้ ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์) ที่พี่ติ๊ก ชีโร่ เอามาร้องเป็นเพลงนั่นแหล่ะ สมัย ม.ต้น ผมลงเรียนวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์วิชานึง ต้องคอยพิสูจน์ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ สนุกดี ประมาณ ทำไมเลขอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จึงได้ หนึ่ง, ทำไม -n จึงห่างจาก 0 เป็นระยะเท่ากับ +n, ทำไม มุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันจึงได้ 180, ทำไม 1+1 = 2, ทำไมนั่น, ทำไมนี่, ...

ทำไมความรักชนะทุกสิ่ง

Friday, September 04, 2009

OpenOffice : Rows to repeat at top

เวลาจะพิมพ์โดยให้มีแถวใดขึ้นอยู่บนหัวกระดาษทุกหน้า
ใน Excel จะเข้าไปที่
1.File > Page Setup...
2.แล้วก็คลิก tab Sheet
3.ในกลุ่มของ Print titles เลือก Rows to repeat at top ดังรูป

rows_to_repeat_at_top

ใน OpenOffice เข้าไปที่
1.Format > Print Ranges > Edit...
2.แล้วก็เลือกตรง Rows to repeat

print_range_edit

OpenOffice : Concatenate cells with newline

อยากรวม 2 Cell เข้าด้วยกัน โดยให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย
เช่น
A1 = Name
B1 = Email
แล้วต้องการให้
C1 = Name ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วก็ Email แบบนี้
Name
Email

ปกติเวลาจะขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม ก็จะใช้วิธีกด Ctrl + Enter

แต่ถ้าจะใช้ Formula ก็ตามนี้ครับ

=CONCATENATE(A1,CHAR(13),CHAR(10),B1)

Thursday, September 03, 2009

Cleanse the free space on a logical disk

เอาพื้นที่ของฉันคืนมา!
ทั้งที่ ๆ ลบไฟล์ออกแล้ว แต่พื้นที่ว่างกลับไม่เพิ่มขึ้นซักเท่าไหร่ มาลองวิธีนี้ดูครับ

วิธีที่ 1.
download file จาก http://download.sysinternals.com/Files/SDelete.zip
แตกไฟล์แล้วเรียก run ผ่าน cmd

sdelete -c drive

เช่น

sdelete -c c:/


จาก http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx

วิธีที่ 2.
download file จาก http://www.feyrer.de/g4u/nullfile-1.02.exe

แล้วก็ Double Click จากนั้นก็รอจนโปรแกรมทำเสร็จ

จาก http://kakku.wordpress.com/2008/06/23/virtualbox-shrink-your-vdi-images-space-occupied-disk-size/

Wednesday, September 02, 2009

Determing SQL Server Database and Table Size

Example 1 (SQL Server table)

Run the following SQL statement from Teratrax Database Manager, Query Analyzer, or SQL Server Management Studio. Replace the names in bold with your own:

USE db1
GO
EXEC sp_spaceused N'dbo.orders'
GO


Results
* name: Table name for which space usage information was requested
* rows: Number of rows existing in the table
* reserved: Total amount of reserved space for table data and indexes
* data: Amount of space used by table data
* index_size: Amount of space used by table indexes
* unused: Total amount of space reserved for table but no yet used

Example 2 (SQL Server database)

You can also run sp_spaceused without any parameters to display information about the whole database. Replace the names in bold with your own:

USE db1
GO
EXEC sp_spaceused
GO


Results
First Recordset:
* database_name: Name of the current database
* database_size: Size of the current database in megabytes. database_size includes both data and log files
* unallocated space: Space in the database that has not been reserved for database objects


Second Recordset:
* reserved: Total amount of space allocated by objects in the database
* data: Total amount of space used by data
* index_size: Total amount of space used by indexes
* unused: Total amount of space reserved for objects in the database, but not yet used

From : http://www.teratrax.com/articles/table_size_sp_spaceused.html

Tuesday, September 01, 2009

Ubuntu : How To Remove Password Keyring

1. Open up your Home Folder by clicking Places>Home Folder
2. Press CTRL-H (or click View>Show Hidden Files)
3. Find a folder called .gnome2 (it has a period at the beginning of the name) and open it by double clicking on it
4. In side of the .gnome2 folder, there is another folder called keyrings. Open it up.
5. Delete any files you find within the keyrings folder
6. Restart the computer

from : http://davestechsupport.com/blog/2009/01/16/how-to-remove-ubuntus-password-keyring/

or

rm ~/.gnome2/keyrings/default.keyring

Sunday, August 30, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 15

อาถรรพ์นิทรานคร เล่ม 3-4
- ไดโนเทเรี่ยม (Deinotherium) ช้างโบราณที่มีงาชี้ลงข้างล่าง
- สเตโกซอรัส (Stegosaurus) ไดโนเสาร์ที่มีเกล็ดงอกเรียงตามแนวสันหลังไปจนถึงหาง ใช้ป้องกันตัว
- ไทรันโนซอรัส (Tyrannosaurus) เจ้ายักษ์ใหญ่ ราชันย์แห่งยุคไดโนเสาร์
-------------------------

รักมาก โกรธมาก ห่วงมาก หวงมาก หึงมาก

จอมพรานกับแหม่มสาว คราวนี้จะเรียกว่า พลาดท่า หรือ ได้ที ดีน้อ

Saturday, August 29, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 14

อาถรรพ์นิทรานคร เล่ม 1-2
- สาง = เสือที่แก่แล้วจนสิ้นลาย
- สาง = คนที่ร้อนวิชา จนแปลงร่างเป็นเสือได้
- Dinos (ไดโน) แปลว่า น่าสะพรึงกลัว

สัตว์ใดที่ว่าร้าย ไม่ร้ายเท่ามนุษย์ โดยเฉพาะ มนุษย์ที่เรียกว่า สตรี

ว้า พรานใหญ่พลาดท่าซะแล้ว

Delete Domain Controller using ntdsutil.exe

1.ntdsutil
2.metada cleanup
3.connections
4.connect to server
5.quit
6.select operation target
7.list domains
8.select domain
9.list sites
10.select site
11.list servers in site
12.select server
13.quit
14.remove selected server
15.quit
16.quit

Ubuntu : Run as root in GUI

ใช้สิทธิเป็น root ชั่วคราว ใน GUI เพื่อความสะดวกได้โดยใช้คำสั่ง คล้าย ๆ กับ Run as ... ใน Windows

gksudo nautilus


gksu nautilus


sudo nautilus


เลือกเอาอันใดอันนึง

หรือทำเป็น Shortcut ไว้เลย โดยคลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก Create Launcher...
Type : Application
Name : Nautilus (แล้วแต่จะตั้ง)
Command : gksudo /usr/bin/nautilus (ใช้ whereis nautilus หาดู)
Comment : Nautilus with root permission(อะไรก็ได้)

nautilus-with-root-permission

Thursday, August 27, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 13

จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 3-4
- เสือสมิง คือ เสือที่ฆ่าคนตาย จนวิญญาณเข้าสิง
- สมิงพราย คือ เสือที่เกิดจากหุ่นหรือรูปปั้น ซึ่งมีวิญญาณเข้าสิงหรือเกิดจากเวทย์มนต์ แบบควายธนู

- นิรุกติศาสตร์ หรือ philology คือ การเรียนรู้ถึงภูมิหลัง และการใช้ในปัจจุบัน ของการสื่อสารของมนุษย์

- ว่านเสน่ห์จันทร์ ว่านที่เกิดที่ใดที่นั่นมีน้ำ และมักจะมีการเสียตัวเกิดขึ้น (น้ำในวรรคแรกหมายถึงน้ำสำหรับดื่มกินนะครับ)
- ฮีสทีเรีย หรือ Histeria ไม่รู้จะอธิบายยังไง อ่านจาก link ก็แล้วกันครับ

เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์
แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา

Sunday, August 23, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 12

อันนี้ย้อนหลัง เพราะบังเอิญสนใจเรื่องว่าน ก็เลยหาข้อมูลดู สุดท้ายก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดี ไม่รู้จะเชื่ออันไหน

ความจริง อาจเป็นจริงอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น


ว่านพระอาทิตย์ <-> ว่านแสงอาทิตย์ <-> ว่านกุมารทอง
ชื่อสามัญ ว่านแสงอาทิตย์
Blood Lily
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haemanthus mutlifloreus

พืชล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบเป็นแผ่นเรียวยาว ในช่วงฤดูร้อน - ต้นฤดูฝนจะแทงช่อดอกคลุมขนาดใหญ่สีแดงโผล่พ้น
ดินขึ้นมาสูงประมาณ 50 เซนติเมตร

ส่วนที่เป็นพิษ หัวและใบ ทำให้ท้องเดิน อาเจียนหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ


ว่านแสงอาทิตย์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Haemanthus multiflorus (Tratt.) Martyn
วงศ์ : Amaryllidaceae
ชื่อสามัญ : Blood Lily
ชื่ออื่น : ว่านตะกร้อ
ลักษณะ ทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ล้มลุกใบอวบน้ำ มีลำตัวเป็นหัวลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่ เจริญอยู่ใต้ดิน กลุ่มใบที่เกิดจากหัวชูขึ้นมาเหนือพื้นดิน ใบรูปหอกสีเขียวเข้มยาวประมาณ 8 นิ้ว เมื่อออกดอกจะชู้ก้านดอกเป็นลำตรงสีเขียวอ่อน จากกลางต้นสูงมาพ้นใบ ดอกออกติดกันแน่นเป็นทรงกลม สวยงามสะดุดตามาก ดอกของแสงอาทิตย์ช่อหนึ่ง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว และจะบานติดต้นอยู่ประมาณ 7-10 วันจึงจะโรย

ส่วนที่เป็นพิษ : หัวและใบ
สารพิษ :
การเกิดพิษ : หัวและใบทำให้ท้องเดิน หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ


ว่านแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Homalomena Rubescens Kunth
วงศ์ ARACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่ออื่นๆ ว่านตะกร้อ, ว่านกระทุ่ม (ภาคเหนือ), ว่านแสงไฟ
ลักษณะ ทั่วไป เป็นไม้ล้มลุกที่นำมาจากต่างประเทศ หัวเป็นเหง้าใต้ดิน ขนาดใหญ่ มีการแตกเป็นแง่งได้ เช่นเดียวกับหัวข่า ก้านใบสั้นส่วนใหญ่แผ่ออกเป็นกาบสีแดงโอบหุ้มกันเป็นลำกลมแบน สูง 30-50 ซม. ใบรูปรียาว ขนาดกว้าง 14-20 ซม. ยาว 30-40 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบเบี้ยว ขอบใบมีขลิบสีแดงโดยรอบทางด้านบน เส้นกลางใบเป็นร่องสีแดง ขอบของร่องสีขาว เส้นใบนูนออกในลักษณะตั้งฉากกับเส้นกลางใบ แผ่นใบสีเขียว ด้านล่างแผ่นใบอ่อนมีสีแดง ใบแก่จะมีสีแดงเรื่อๆ เส้นกลางใบนูนเป็นสันสีแดงเข้มกว่าแผ่นใบเมื่อถูกไฟหรือแสงอาทิตย์ใบจะห่อ และด้านล่างใบจะมีเงาสะท้อน เป็นว่านที่ไม่โทรมทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน งามได้ตลอดปี
การปลูก ควรปลูกในดินร่วนปนทราย เป็นว่านที่ชอบอยู่ในที่ชื้นเย็น และถูกแสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์ โดยการแยกหน่อ

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 11

จอมผีดิบมันตรัยเล่ม 1-2
- กระทิงรู้จักแต่ขวิด ไม่กระทืบคน เหมือนพวกที่มีอิทธิพลบางคน
- ศัตรูของศัตรู อาจถือได้ว่าเป็น มิตร (ผีกองกอย)
- ทุกสิ่งในโลกนี้แม้จะมีของที่ร้ายกาจ แต่ก็มักจะมีของที่แก้กันอยู่เสมอ อย่าง กรดกับด่าง, งูกับพังพอน
- พิษกับของแก้พิษ มักจะอยู่ใกล้กัน พิษตะขาบ กับ พริกขี้หนูยักษ์ + เนื้อตะขาบ (นอกเรื่องนิดหนึ่งเพื่อเป็นทฤษฎีสนับสนุน พิษดอกรัก กับ หญ้าไส้ขาด ของเอี้ยก้วย)

คนทุกคนมีคุณค่า เว้นแต่คุณค่านั้นจะแสดงออกมาเมื่อไรและอย่างใดเท่านั้น

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 10

ดงมหากาฬเล่ม 3-4
- Wellcome Mrs. Hoffman แหม่มมาเรีย

- ผีตองเหลือง เรียกเผ่าตัวเองว่า มะราบรี ตามการพิมพ์ของ ณ บ้านวรรณกรรม ส่วนอันนี้จาก wiki ครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/Mlabri_people

- หมาใน vs หมาไน เรียกอย่างไหนกันแน่ พอค้นก็ได้เจอบทความนี้ครับ http://www.tpschamnong.iirt.net/article/basa_5nt091.html
และก็ได้คำคม แถมมาด้วย

"We think our father's fools, so wise we grow; Our wiser sons no doubt will think us so.""พวกเราคิดบิดาเราเฉาฉงน
เราเป็นคนมีปัญญาจะหาไหน
บุตรของเราคงดีจริงยิ่งขึ้นไป
จิตต์ใจเขาคงคิดเหมือนบิดา"

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 9

ณ ที่ใด ดวงใจ ไม่ไหวหวั่น
ขอฝ่าฟัน อุปสรรค และขวากหนาม
ถึงสิ้นชาติ วาสนา ชะตาทราม
จะฝากนาม โลกให้รู้กูก็ชาย
ณ ที่นี้ไร้ญาติและขาดมิตร
ยังก็แต่บ่าวสนิทพิสมัย
เสมอเพื่อนเสมือนญาติไม่คลาดไกล
เป็นเพื่อนตายเคียงกูคู่ชีวา

ดงมหากาฬเล่ม 3

Thursday, August 20, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 8

ข้อคิดประจำวันนี้ (ดงมหากาฬเล่ม 3)
- เขาว่ากันว่าจูเลียส ซีชาร์ เป็นคนแรกที่คลอดโดยวิธีผ่าท้อง เขาก็เลยเรียกการทำคลอดวิธีนี้ว่า ซีซาเรี่ยน เซ็คชั่น (Caesarian Section)

Wednesday, August 19, 2009

Axapta Properties

1. Data Dictionary
2. Form
3. Report
4. Query
5. Menus
6. Menu Items

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 7

ข้อคิดจากเพชรพระอุมาวันที่ 7 (ดงมหากาฬเล่ม 2)
- เวลาที่มี สัตว์ใหญ่ หรือ คนใหญ่ ตาย มักจะมีฝนตก (ข้อนี้ยืนยันครับ เจอกับตัวบ่อย)
-----------------------------------------------------
ส่งท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงครับ
จูบ... คุณคิดว่าไม่สำคัญ
จูบ... เบา ๆ เท่านั้น ทำให้ฉันสั่นไปถึงหัวใจ

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 6

ความรู้จากเพชรพระอุมาวันที่ 6 (ดงมรณะเล่ม 1)
- ความเจ็บช้ำของคนอื่น ที่เราอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ขำ ๆ ผ่านมานานแล้ว คงเอามาหยอกล้อเล่นได้ อาจทำร้ายจิดใจของเขาอย่างรุนแรง
- คิดให้ดีก่อนพูด คำพูดนั้น ก่อนพูดออกไปเราเป็นนายมัน แต่เมื่อได้พูดไปแล้ว มันจะเป็นนายของเราตลอดไป

Delete all record in SQL Server table

TRUNCATE TABLE name

vs
DELETE FROM TABLE name
TRUNCATE TABLE is functionally identical to DELETE statement with no WHERE clause: both remove all rows in the table. But TRUNCATE TABLE is faster and uses fewer system and transaction log resources than DELETE.

The DELETE statement removes rows one at a time and records an entry in the transaction log for each deleted row. TRUNCATE TABLE removes the data by deallocating the data pages used to store the table's data, and only the page deallocations are recorded in the transaction log.

TRUNCATE TABLE removes all rows from a table, but the table structure and its columns, constraints, indexes and so on remain. The counter used by an identity for new rows is reset to the seed for the column. If you want to retain the identity counter, use DELETE instead. If you want to remove table definition and its data, use the DROP TABLE statement.

You cannot use TRUNCATE TABLE on a table referenced by a FOREIGN KEY constraint; instead, use DELETE statement without a WHERE clause. Because TRUNCATE TABLE is not logged, it cannot activate a trigger.

TRUNCATE TABLE may not be used on tables participating in an indexed view.

Axapta : Form PropertiesFormProperty Type

 


Description
Form data source

   


AllowCheck

 


= If set Configuration keys and Security keys will be validated at runtime.
AllowCreate

 


= Enables inserting new record for the data source.
AllowDelete

 


= Enables deletion of table records for the data source.
AllowEdit

 


= Enables editing of table records for the data source.
AutoNotify

 


= Should be disabled if the form query is not used. Used by the form query,

   


but seems as have no effect if only disabling this property.
AutoQuery

 


= If disabled, the application user will not be able to use the query dialog,

   


filter and search options for the data source.
AutoSearch

 


= Should the records be fetched automatically at startup.
Company

 


= If specified, records will be fetched from this company.
CounterField

 


= Used to define a counter for the records inserted using the data source.

   


CounterField can be used if records must be sorted as inserted by the

   


application users. A field of the type real must be created in the table used

   


by the data source. This field must be selected for the property

   


CounterField. MorphX will automatically set the counter value when a

   


record is inserted. The form SalesTable makes use of the CounterField

   


properties when inserting sales order lines.
DelayActive

 


= If set, code execution and linking will be delayed when scrolling through

   


records. This will improve performance.
Index

 


= Index used for sorting and fetching records.
InsertAtEnd

 


= If set, new records will be inserted at the end.
InsertIfEmpty

 


= A new record will be inserted if the data source query does not find any

   


records.
JoinSource

 


= The joined form data source.
LinkType

 


= This property is used in combination with JoinSource. LinkType defines the

   


join mode used when joining two data source.
Name

 


= The name of the form data source.
OnlyFetchActive

 


= This will instruct the query of the form data source only to fetch the values

   


of the fields used in the form.
StartPosition

 


= Should the form data source show the first or the last record.
Table

 


= The table used in the form data source.

    


Form Data Source Fields

   


AllowAdd

 


= Allows the user to add this field in the user setup.
AllowEdit

 


= Enables editing of the value in the control.
Enabled

 


= Should the control be enabled.
Mandatory

 


= If set, a value must be specified by the user in the field.
Skip

 


= Should the control be skipped when tab is pressed.
Visible

 


= Used to hide the control. If the follow controls are auto positioned, the

   


controls will be adjusted.

    


Form Design Group Controls

   


AlignChild All = Should this control be included in the

   


adjustment of the group control it is

   


contained in.
AlignChildren All = If set, controls which are contained in

   


this control will be aligned according

   


to each other.
AlignControl All = This setting will adjust the controls

   


according to the longest label.
AllowEdit All = Enables editing of the value in the

   


control.
AllowUserSetup All = Enables user settings for this control

   


element.
ArrangeMethod All = Set the orientation for the arranged

   


controls.
ArrangeWhen All = Specify when the controls in the

   


design must be arranged.
AutoDataGroup Group = If enabled, the control can only

   


contain fields from the group

   


specified in the property DataGroup.
AutoDeclaration All = If set to Yes, the form design node

   


can be referred from X++ by using

   


the section name.
BackgroundColor All = RGB value or name of Windows

   


color scheme item.
BackStyle All = Set the background for the control to

   


transparent. Used if the background

   


color of bitmaps should not be

   


shown, or to set the color of the

   


background for the control data to the

   


color set with the property

   


BackGroundColor.
Bold ButtonGroup = Set the bold level for control data.

 


Group

  


BottomMargin All = Sets the margin below the control.

   


Caption for the control.
Caption ButtonGroup =

  


Group

   


TabPage

  


ColorScheme All = Specify whether to use RGB colors,

   


or Windows color scheme.
Columns All = Number of columns in the control.

   


The contained controls will be

   


arranged in this number of columns.
Columnspace All = Set the space between columns.
ConfigurationKey All = Used to specify a Configuration Key

   


for the control.
DataGroup Group = Field group name.
DataSource All = Data source which is used in the

   


control. Data will be retrieved from

   


this data source.
DragDrop All = Enables drag and drop in the control.
Enabled All = Should the control be enabled.
Font ButtonGroup = The font to be used for the design. If

 


Group

 


not specified the default font is used.
FontSize ButtonGroup = The font size to be used for the

 


Group

 


design. If not specified the default

   


font size is used.
FrameOptionButton Group = Determines whether the frame should

   


contain a button.
FramePosition ButtonGroup = Sets the placement of the frame.

 


Group

  


FrameType ButtonGroup = Which type of frame must surround

 


Group

 


the control.
Height All = Set a fixed height for the control.
HelpText All = Help text that will be displayed in the

   


status bar. Will override help text

   


specified for a field or an extended

   


data type.
HideIfEmpty All = Hides the control if it is empty.
Italic ButtonGroup = Set the label to italic.

 


Group

  


LabelBold Group = Set the label to bold.
LabelFont Group = Set the font for the label. If not

   


specified the default font will be

   


used.
LabelFontSize Group = Set the font size for the label. If not

   


specified the default font size will be

   


used.
LabelItalic Group = Set the label to Italic.
LabelUnderline Group = Underline the label text. The property

   


LabelLineBelow is used to set a line

   


below in the full width of the label.
Left All = Set the control to a fixed position

   


calculated from left. If controls are

   


horizontal aligned and one control is

   


set to a fixed position, all controls

   


must be fixed.
LeftMargin All = Set a left margin for the control.
Name All = Name of the control.
NeededAccessLevel All = Required access level to activate this

   


control.
OptionValue Group = Value to be used with the property

   


FrameOptionButton. Used to set the

   


default value if FrameOptionButton

   


is set to Check or Radio.
RightMargin All = Set a right margin for the control.
SecurityKey All = Used to specify a Security Key for

   


the control.
SelectControl Tab = Should the first control be activated

   


when changing tab page.
ShowTabs Tab = If disabled, the tabpages will be

   


hidden.
SizeHeight ButtonGroup = Should all the buttons in the

   


buttongroup have the same height.
SizeWidth ButtonGroup = Should all the buttons in the

   


buttongroup have the same width.
Skip All = Should the control be skipped when

   


tab is pressed.
Tab Tab = Active tabpage when the form is

   


opened.
TabAppearance Tab = Defines how the tabpages are shown.

 


TabPage

  


TabAutoChange Tab = Does not work. Should allow using

 


TabPage

 


the tab key to go to the following

   


tabpage.
TabLayout Tab = How the tabpages should be

   


arranged. The option Tunnel cannot

   


be used for forms as this is a features

   


used by the web framework.
TabPlacement Tab = Defines where the tabpages are

   


placed.
Top All = Set a fixed position for the control

   


calculated from the top of the

   


previous control.
TopMargin All = Set the margin above the control.
Underline ButtonGroup = Set the label to be underlined.

 


Group

  


VerticalSpacing All = Space above and under the control.
Visible All = Used to hide the control. If the follow

   


controls are auto positioned, the

   


controls will be adjusted.
Width All = Set a fixed width for the control. If

   


set to default, the extended data type

   


will set the width.
Form design

   


AlignChild

 


= Should this control be included in the adjustment of the group control it is

   


contained in.
AlignChildren

 


= If set, controls which are contained in this control will be aligned according

   


to each other.
AllowDocking

 


= Can the window be docked.
AllowUserSetup

 


= Enables user settings for this control element.
AlwaysOnTop

 


= Should the form be displayed as the front most window.
ArrangeMethod

 


= Set the orientation for the arranged controls.
ArrangeWhen

 


= Specify when the controls in the design must be arranged.
BackgroundColor

 


= RGB value or name of Windows color scheme item.
BottomMargin

 


= Sets the margin below the control.
Caption

 


= Caption of the form. This will appear in the title bar of the form.
ColorScheme

 


= Specify whether to use RGB colors, or Windows color scheme.
Columns

 


= Number of columns in the control. The contained controls will be arranged

   


in this numbers of columns.
Columnspace

 


= Set the space between columns.
DataSource

 


= Data source which is used for the control. Data will be retrieved from this

   


data source.
Font

 


= The font to be used for the design. If not specified the default font is used.
Frame

 


= This property defines the appearance of the frame around the form.
Height

 


= Set a fixed height for the form design.
HideIfEmpty

 


= Hides the design and only shows the title bar, if empty.
HideToolbar

 


= Hides the toolbar containing buttons for navigating and viewing documents

   


for the record.
Imagemode

 


= Controls how the background image must be shown. See property

   


ImageName.
ImageName

 


= Name of the image to be used as background in the form.
ImageResource

 


= Name of the resource to be used as background in the form.
LabelFont

 


= Set the font for the label of the control elements. If not specified the default

   


font will be used.
Left

 


= Set a fixed horizontal position for the form.
LeftMargin

 


= Set the left margin for the design.
Mode

 


= Seems to have no effect. This is a property used by the predecessor to

   


Axapta for setting write access on forms.
NeededAccessLevel

 


= Seems to have no effect. NeededAccessLevel is normally defined using the

   


menu items, as the help text for this property also state.
RightMargin

 


= Set the right margin for the design.
SaveSize

 


= Saves the size of the form design and uses this the next time the form is

   


displayed.
SetCompany

 


= Would you like to set the company when the form is activated.
TitleDatasource

 


= If enabled, the title fields of the data source will be shown in the caption of

   


the form.
Top

 


= Set a fixed vertical position for the form.
TopMargin

 


= Set the top margin for the design.
Visible

 


= Used to hide the entire design.
Width

 


= Set a fixed width for the form.
WindowResize

 


= Enables or disables window resizing.
WindowType

 


= Used to change the form to a popup form. A popup form cannot be resized.

    


Type controls

   


ActiveBackColor Grid = RGB value or name of Windows color

   


scheme item.
ActiveForeColor Grid = RGB value or name of Windows color

   


scheme item.
AlignChild Design = Should this control be included in the

   


adjustment of the group control it is

   


contained in.
AlignChildren Design = If set, controls which are contained in this

   


control will be aligned according to each

   


other.
AlignControl All = This setting will adjust the controls

   


according to the longest label.

    


Alignment DateEdit = Align the control data. Can be used to left

 


IntEdit

 


align control data, when controls are

 


RealEdit

 


positioned vertical.

 


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


AllowEdit All = Allows editing the value in the control.
AllowNegative IntEdit = The property is used to prevent negative

 


RealEdit

 


values to be entered by the user.
AnimateFile Animate = The name of the .avi file that should be

   


played in the control.
AppendNew ComboBox = If set to Yes, the user can manually add

   


new elements.
ArrayIndex ComboBox = If the selected field or method is an array

 


DateEdit

 


a single element of the array can be

 


IntEdit

 


specified to be used only.

 


Listbox

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


AutoArrange ListView = Should icons be arranged automatically.
AutoDataGroup Grid = If enabled, the control can only contain

   


fields from the group specified in the

   


property DataGroup.
AutoDeclaration All = If set to Yes the properties for the control

   


can be referenced from X++ by using the

   


control name.
AutoInsSeparator RealEdit = Seems to have no effect. Should allow

   


disabling auto inserting decimals.
AutoPlay Animate = Starts playback of the video file

   


automatically.
BackgroundColor Button = RGB value or name of Windows color

 


CheckBox

 


scheme item.

 


ComboBox

   


CommandButton

   


DateEdit

   


Grid

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


Table

   


TimeEdit

   


Tree

   


Window

  


BackStyle Button = Set the background for the control to

 


CheckBox

 


transparent. Used if the background color

 


ComboBox

 


of bitmaps should not be shown, or to set

 


CommandButton

 


the color of the background for the

 


DateEdit

 


control data to the color set with the

 


IntEdit

 


property BackGroundColor.

 


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

   


Window

  


Bold Button = Set the bold level for control data.

 


ComboBox

   


CommandButton

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

  


Border Animate = Typography of the frame belonging to the

 


Button

 


control.

 


ComboBox

   


CommandButton

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

  


BottomMargin Grid = Set the margin below the controls data.

 


MenuButton

   


RadioButton

   


Table

  


ButtonDisplay Button = Determines whether text, image or both

 


CommandButton

 


should be displayed and also the location

 


MenuButton

 


of it.

 


MenuItemButton

  


CanScroll ListView = Enables scrolling.

 


Tree

  


Caption ActiveX = Caption for the control.

 


HTML

   


RadioButton

  


Center Animate = If set to Yes, the video clip will be

   


centered in the control.
ChangeCase StringEdit = Used to set the control data to lower case

   


or upper case.
CheckBox ListView = If enabled, a checkbox will be shown for

 


Tree

 


each row in the control’s data.
ClassName ActiveX = The name or GUID of the class or object

 


HTML

 


to be used.
ColorScheme Button = Specify whether to use RGB colors, or

 


CheckBox

 


Windows color scheme.

 


ComboBox

   


CommandButton

   


DateEdit

   


Grid

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


Table

   


TimeEdit

   


Tree

   


Window

  


Column Table = Sets the active column.
ColumnHeader ListView = Determines whether a header will be

   


shown for the columns.
ColumnHeaderButton ListView = If enabled, the column headers will

   


function as a button. Only when Viewtype

   


is set to Report.
ColumnImages ListView = If enabled, each object in a column can

   


contain an image.
Columns RadioButton = Number of columns in the control. The

 


Table

 


contained controls will be arranged in this

   


numbers of columns.
ComboType ComboBox = The type of combobox.
Command CommandButton = Command to be used when clicking on

   


the button.
ConfigurationKey All = Used to specify a Configuration Key for

   


the control.
Custom ActiveX = This property must be used if a custom

 


Html

 


ActiveX property editor should be used.
DataField CheckBox = Select a field from the selected data

 


ComboBox

 


source. Instead of selecting a field, a

 


DateEdit

 


display method can be specified in the

 


IntEdit

 


property DataMethod.

 


Listbox

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


DataGroup Grid = Field group name.
DataMethod CheckBox = Select a display or edit method to be used.

 


ComboBox

 


If the method is from a table, the data

 


DateEdit

 


source must be specified in the property

 


IntEdit

 


Table and the method must exist either on

 


Listbox

 


the data source connected to the table or

 


RadioButton

 


the table itself.

 


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

      


DataSource CheckBox = Data source which is used in the control.

 


ComboBox

 


Data will be retrieved from this data

 


DateEdit

 


source.

 


Grid

   


IntEdit

   


Listbox

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


DateDay DateEdit = Specify how day is shown. Windows

   


regional settings are used as default.
DateFormat DateEdit = Set the date format. Windows regional

   


settings are used as default.
DateMonth DateEdit = Specify how month is shown. Windows

   


regional settings are used as default.
DateSeparator DateEdit = Set the date separator. Windows regional

   


settings are used as default.
 ateValue DateEdit = If specified, this date will be used as

   


default in the value of the control.
DateYear DateEdit = Specify how year is shown. Windows

   


regional settings are used as default.
DecimalSeparator ReaLEdit = Specify the decimal separator. Windows

   


regional settings are used as default.
DefaultButton Button = If enabled, this is the standard button.

 


CommandButton

   


MenuButton

   


MenuItemButton

  


Direction Progress = Sets either horizontal or vertical direction.

    


DisabledImage Button = Will show the bitmap at the specified path

 


CommandButton

 


if the button is disabled. The property

 


MenuButton

 


ButtonText must be set to show images.

 


MenuItemButton

  


DisabledResource Button = Will show the specified resource bitmap if

 


CommandButton

 


the button is disabled. The property

 


MenuButton

 


ButtonText must be set to show images.

 


MenuItemButton

  


DisplaceNegative IntEdit = Adjust the position of negative values

 


RealEdit

 


printed.
DisplayHeight DateEdit = Sets the maximal number of lines to be

 


IntEdit

 


shown at one time for the control.

 


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


DisplayLength ComboBox = Sets the maximal number of characters to

 


DateEdit

 


be shown at one time for the control.

 


IntEdit

   


Listbox

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


DragDrop All = Enables drag and drop in the control.
EditLabels ListView = Enables user editing of labels in the

 


Tree

 


control.
Enabled All = Should the control be enabled.
EnumType ComboBox = Specity an enum to be used for the control

 


Listbox

 


if a field or a method is not specified.

 


RadioButton

  


ExtendedDataType ComboBox = Specify an extended data type for the

 


DateEdit

 


control if a field or a method is not

 


IntEdit

 


specified

 


Listbox

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


Font Button = The font to be used for the control data. If

 


ComboBox

 


not specified the default font is used.

 


CommandButton

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

  


FontSize Button = The font size to be used for the control

 


ComboBox

 


data. If not specified the default font size

 


CommandButton

 


is used.

 


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

  


ForegroundColor Button = RGB value or name of Windows color

 


CheckBox

 


scheme item.

 


ComboBox

   


CommandButton

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

   


Window

  


FormatMST RealEdit = Format the value using the settings for the

   


standard company currency.
FramePosition RadioButton = Sets the position of the frame.
FrameType RadioButton = Which frame type must surround the

   


control.
GridLines Grid = Show lines in the grid. Only valid by

 


ListView

 


control type ListView when the property

 


Table

 


ViewType is set to Report.
HasButtons Tree = If enabled, + or – is shown if the control

   


node can be expanded.
HasLines Tree = This will draw lines for each row in the

   


data of the control.
Headerdragdrop ListView = Enables drag and drop for the header in

   


the control.
Height All = Set a fixed height for the control.
HelpText All = Help text that will be displayed in the

   


status bar. This value will override the

   


label entered at the table field or extended

   


data type.
HideFirstEntry ComboBox = Hides the first data entry.

 


Listbox

   


RadioButton

  


HighlightActive Grid = If enabled, the selected line will be

   


marked with a color.
Imagemode Window = Controls how the background image must

   


be shown. See property ImageName.
ImageName Window = Name of the image to be used as

   


background in the control.
ImageResource Window = Specify an image resource id to be shown.
Italic ComboBox = Set the font to italic for the control data.

 


CommandButton

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

  


Item ComboBox = Seems to have no effect. The property

 


Listbox

 


Selection is used to set the default entry.

 


RadioButton

 


Is disabled if an enum is specified for the

   


control.
ItemAlign ListView = Seems to have no effect. Should be

   


aligning the items in a list control to the

   


top or to the left.
Items ComboBox = Is disabled if an enum is specified for the

 


Listbox

 


control. Can be used for manually set the

 


RadioButton

 


number of entries for a radio button

   


control.
Label CheckBox = Used to override the default label from

 


ComboBox

 


the field or extended data type. The label

 


DateEdit

 


will not be displayed, if the property

 


IntEdit

 


ShowLabel is set to false.

 


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelAlignment CheckBox = Align the label of the control.

 


ComboBox

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelBold CheckBox = Set the label to bold.

 


ComboBox

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelFont CheckBox = Set the font for the label. If not specified

 


ComboBox

 


the default font will be used.

 


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelFontSize CheckBox = Set the font size for the label. If not

 


ComboBox

 


specified the default font size will be

 


DateEdit

 


used.

 


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelForegroundColor CheckBox = RGB value or name of Windows color

 


ComboBox

 


scheme item to be used for the label of the

 


DateEdit

 


control.

 


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelHeight CheckBox = This property is not working. Should be

 


ComboBox

 


used to set the height of a label.

 


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelItalic CheckBox = Set the label to Italic.

 


ComboBox

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelPosition CheckBox = Position the label above or to the left.

 


ComboBox

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelUnderline CheckBox = Underline the label text.

 


ComboBox

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


LabelWidth CheckBox = Used when the property LabelPostion is

 


ComboBox

 


set to Left. Set a fixed width for the label.

 


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


Left All = Set the control to a fixed position

   


calculated from left.
LeftMargin Grid = Set a left margin for the control.

 


MenuButton

   


RadioButton

   


Table

  


LimitText DateEdit = The maximal number of characters that

 


IntEdit

 


the user can enter in the control.

 


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


LinesAtRoot Tree = This will draw lines for the root row in

   


the data of the control.

   


When should the control have a lookup
LookupButton DateEdit = button.

 


IntEdit

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


Loops Animate = Number of times to play the movie clip.

   


Setting to zero will cause the movie clip

   


to be repeated.
Mandatory DateEdit = If set, the field must be filled out.

 


IntEdit

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


MenuItemName MenuItemButton = Name of the menu item. Only menu items

   


of the type defined in the property

   


MenuItemType can be selected.
MenuItemType MenuItemButton = Type of the menu item.
MultiLine StringEdit = Should the value of the data control be

   


able to contain several lines.
MultiSelect Button = In a grid, it determines whether several

 


CommandButton

 


rows can be selected at one time. In other

 


Grid

 


types of controls, the control will be

 


MenuButton

 


disabled if several rows are selected and

 


MenuItemButton

 


this property is not enabled.
Name All = The name of the section. This is the name

   


used from X++ to refer to the section,

   


when the property AutoDeclaration is set.
NeededAccessLevel Button = Required access level to activate this

 


CommandButton

 


control.

 


MenuButton

   


MenuItemButton

  


NoOfDecimals RealEdit = Set the number of decimals to be shown.
NormalImage Button = Will show the specified resource bitmap if

 


CommandButton

 


the button is enabled. The property

 


MenuButton

 


ButtonText must be set to show images.

 


MenuItemButton

  


NormalResource Button = Will show the specified image if the

 


CommandButton

 


button is enabled. The property

 


MenuButton

 


ButtonText must be set to show images.

 


MenuItemButton

  


OneClickActivate ListView = Activate with just one click.
PasswordStyle StringEdit = If set, the value of the control will be

   


shown as *.
Pos Progress = Start position for progress bar.
ProgressType Progress = Seems as having no effect.
RangeHi Progress = Maximum value for the progress bar.
RangeLo Progress = Minimum value for the progress bar.
RealValue RealEdit = Sets the default value for the control.
ReplaceOnLookup DateEdit = Should the value entered in the control be

 


IntEdit

 


replaced when a new value is selected on

 


RealEdit

 


lookup.

 


StringEdit

   


TimeEdit

  


RightMargin Grid = Set a right margin for the control.

 


MenuButton

   


RadioButton

   


Table

  


RotateSign IntEdit = Used to invert negative values.

 


RealEdit

  


Row Table = Active row.
Rows Table = Number of rows in the control.
RowSelect ListView = Can rows be selected.

 


Tree

  


SaveRecord Button = Should the record be saved by the system

 


CommandButton

 


when activating this control.

 


MenuButton

   


MenuItemButton

  


SearchMode DateEdit = Sets the search mode on how to find

 


IntEdit

 


records when typing.

 


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

  


SecurityKey All = Used to specify a Security Key for the

   


control.
Selection ComboBox = Sets the initially selected item.

 


Listbox

   


RadioButton

  


ShowColLabels Grid = Should column labels be shown.

 


Table

  


ShowLabel CheckBox = If set to No, the label will not be

 


ComboBox

 


displayed.

 


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


RealEdit

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Window

  


ShowRowLabels Grid = Should column labels be shown.

 


Table

  


ShowSelAlways ListView = Should the object selection be maintained

 


Tree

 


when focus is changed.
ShowShortCut Button = If enabled, a shortcut will be reserved and

 


CommandButton

 


shown in the label of the control.

 


MenuButton

   


MenuItemButton

  


ShowZero IntEdit = Defines whether zero values must be

 


RealEdit

 


shown.
SignDisplay IntEdit = Set how to display negative values.

 


RealEdit

  


SingleSelection ListView = Allow more than one object to be selected

 


Tree

 


at a time.
Skip All = Should the control be skipped when the

   


tab key is pressed.
Sort ListView = Defines how the sorting of elements is

   


performed.
Step Progress = Number of steps in each iteration.
Text Button = Enter the text to be shown.

 


ComboBox

   


CommandButton

   


Listbox

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


StaticText

   


StringEdit

  


ThousandSeparator RealEdit = Specify the thousand separator. Windows

   


regional settings are used as default.
TimeFormat TimeEdit = Set the time format. Windows regional

   


settings are used as default.
TimeHours TimeEdit = Specify whether to show hours. Windows

   


regional settings are used as default.
TimeMinute TimeEdit = Specify whether to show minutes.

   


Windows regional settings are used as

   


default.
TimeSeconds TimeEdit = Specify whether to show seconds.

   


Windows regional settings are used as

   


default.
TimeSeparator TimeEdit = Set the time separator. Windows regional

   


settings are used as default.
Top All = Set a fixed position for the control

   


calculated from the top of the previous

   


control.
TopMargin Grid = Set the margin above the control.

 


MenuButton

   


RadioButton

   


Table

  


TrackSelect ListView = Should the object be selected when the

 


Tree

 


cursor is moved over the control.
Transparent Animate = Should a transparent background be used.
TwoClickActivate ListView = Require activation with double click.
Underline Button = Underline the control data.

 


ComboBox

   


CommandButton

   


DateEdit

   


IntEdit

   


Listbox

   


ListView

   


MenuButton

   


MenuItemButton

   


RadioButton

   


RealEdit

   


StaticText

   


StringEdit

   


TimeEdit

   


Tree

  


Value CheckBox = Specifiy the initial value.

 


IntEdit

   


MenuItemButton

   


TimeEdit

  


VerticalSpacing All = Space above and under the control.
ViewType ListView = Specify how objects are represented

   


visually.
Visible All = Used to hide the control. If the following

   


controls are auto positioned, the controls

   


will be adjusted.
VisibleCols Grid = How many columns should be visible.
VisibleRows Grid = How many rows should be visible.
Width All = Set a fixed width for the control. If set to

   


default, the extended data type will set the

   


width.