Wednesday, August 19, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 6

ความรู้จากเพชรพระอุมาวันที่ 6 (ดงมรณะเล่ม 1)
- ความเจ็บช้ำของคนอื่น ที่เราอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ขำ ๆ ผ่านมานานแล้ว คงเอามาหยอกล้อเล่นได้ อาจทำร้ายจิดใจของเขาอย่างรุนแรง
- คิดให้ดีก่อนพูด คำพูดนั้น ก่อนพูดออกไปเราเป็นนายมัน แต่เมื่อได้พูดไปแล้ว มันจะเป็นนายของเราตลอดไป

No comments: