Wednesday, September 09, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 17

ตอนหลัง ๆ ยิ่งอ่านยิ่งมัน อ่านพรวด ๆ เลย
สำหรับการเดินทางครั้งแรกนี้ คงต้องจบด้วยบทเพลงของแงซาย


"เกิดมาเยี่ยงกษัตริย์ขัตติยราช

แต่อนิจจา! อนาถนัก

ต้องพลัดพรากถิ่นฐานแหล่งกำเนิด

ซมซานพเนจรไปทั่วเขตแคว้นแดนกันดาร"

"ทุกหุบห้วยละหารสำเนาไพร

ข้าบุกบั่นไปปิ่มเลือดตากระเด็น

มีดวงดารากรแทนประทีปส่อง

ฝากอนาคตไว้กับหมู่เมฆอันเลื่อนลอย"

"สุริยาประทานพลังฤทธิ์ให้แก่ข้า

จันทราเปรียบเสมือนเพื่อนใจ

หากสวรรค์ส่งข้ามาเกิดจริงแล้วไซร้

ข้าคงกลับคืนไปสู่เจ้าได้สมจินต์"

รอข้าก่อน อาณาจักรสีทอง อันผ่องใส

รอข้าก่อน ประชากรทั้งหลาย

และรอข้าก่อน ศัตรูหมู่อมิตร

ข้ากำลังจะกลับไป.. กลับไป..กลับไป..."

Saturday, September 05, 2009

ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 16

ป่าโลกล้านปี เล่ม 1-4
- ตั้งแต่ อาถรรพ์นิทรานครแล้ว รู้สึกว่าชื่อตอนมันจะเหลื่อมกันไปหน่อย เนื้อหาที่ตรงกับชื่อตอนมันมีแค่ตอนต้น ๆ เอง
แต่ยังไงก็ยังสนุก ตื่นเต้นเร้าใจอยู่ดี
- เทอราโนดอน (Pteranodon) นกโบราณ ตัวเหมือนค้างคาว หัวเหมือนนก จับสัตร์ที่เล็กกว่าทุกชนิดเป็นอาหาร หากินในเวลากลางคืน
- ผีโป่งค่าง ครึ่งปิศาจครึ่งสัตว์ รูปร่างคล้ายค่าง ที่มีอำนาจในการสะกดคนหรือสัตว์ทั่วไปให้หลงป่าและหลับไหลไม่ได้สติ แล้วก็จะมาสูบเลือดในกายจนคนหรือสัตว์นั้นตาย
- ไม้สดบางชนิด ประเภทที่มีน้ำมัน ต่อให้เปียกก็ติดไฟได้
- ไทรเซราทอปส์ (Triceratops) ไดโนเสาร์พันธุ์เขา ที่เป็นต้นเหตุให้จอมพรานเกือบตาย
- รู้น้อย พลอยรำคาญ แต่รู้มาก ก็ยากนาน (ไม่รู้ซะเลย ดีกว่ามั้ย)
- คิว.อี.ดี. หรือ Q.E.D. (Quod Erat Demonstrandum) แปลว่า แก้ความกำกวม ภาษาไทย ใช้ ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์) ที่พี่ติ๊ก ชีโร่ เอามาร้องเป็นเพลงนั่นแหล่ะ สมัย ม.ต้น ผมลงเรียนวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์วิชานึง ต้องคอยพิสูจน์ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ สนุกดี ประมาณ ทำไมเลขอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จึงได้ หนึ่ง, ทำไม -n จึงห่างจาก 0 เป็นระยะเท่ากับ +n, ทำไม มุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันจึงได้ 180, ทำไม 1+1 = 2, ทำไมนั่น, ทำไมนี่, ...

ทำไมความรักชนะทุกสิ่ง

Friday, September 04, 2009

OpenOffice : Rows to repeat at top

เวลาจะพิมพ์โดยให้มีแถวใดขึ้นอยู่บนหัวกระดาษทุกหน้า
ใน Excel จะเข้าไปที่
1.File > Page Setup...
2.แล้วก็คลิก tab Sheet
3.ในกลุ่มของ Print titles เลือก Rows to repeat at top ดังรูป

rows_to_repeat_at_top

ใน OpenOffice เข้าไปที่
1.Format > Print Ranges > Edit...
2.แล้วก็เลือกตรง Rows to repeat

print_range_edit

OpenOffice : Concatenate cells with newline

อยากรวม 2 Cell เข้าด้วยกัน โดยให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย
เช่น
A1 = Name
B1 = Email
แล้วต้องการให้
C1 = Name ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วก็ Email แบบนี้
Name
Email

ปกติเวลาจะขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม ก็จะใช้วิธีกด Ctrl + Enter

แต่ถ้าจะใช้ Formula ก็ตามนี้ครับ

=CONCATENATE(A1,CHAR(13),CHAR(10),B1)

Thursday, September 03, 2009

Cleanse the free space on a logical disk

เอาพื้นที่ของฉันคืนมา!
ทั้งที่ ๆ ลบไฟล์ออกแล้ว แต่พื้นที่ว่างกลับไม่เพิ่มขึ้นซักเท่าไหร่ มาลองวิธีนี้ดูครับ

วิธีที่ 1.
download file จาก http://download.sysinternals.com/Files/SDelete.zip
แตกไฟล์แล้วเรียก run ผ่าน cmd

sdelete -c drive

เช่น

sdelete -c c:/


จาก http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx

วิธีที่ 2.
download file จาก http://www.feyrer.de/g4u/nullfile-1.02.exe

แล้วก็ Double Click จากนั้นก็รอจนโปรแกรมทำเสร็จ

จาก http://kakku.wordpress.com/2008/06/23/virtualbox-shrink-your-vdi-images-space-occupied-disk-size/

Wednesday, September 02, 2009

Determing SQL Server Database and Table Size

Example 1 (SQL Server table)

Run the following SQL statement from Teratrax Database Manager, Query Analyzer, or SQL Server Management Studio. Replace the names in bold with your own:

USE db1
GO
EXEC sp_spaceused N'dbo.orders'
GO


Results
* name: Table name for which space usage information was requested
* rows: Number of rows existing in the table
* reserved: Total amount of reserved space for table data and indexes
* data: Amount of space used by table data
* index_size: Amount of space used by table indexes
* unused: Total amount of space reserved for table but no yet used

Example 2 (SQL Server database)

You can also run sp_spaceused without any parameters to display information about the whole database. Replace the names in bold with your own:

USE db1
GO
EXEC sp_spaceused
GO


Results
First Recordset:
* database_name: Name of the current database
* database_size: Size of the current database in megabytes. database_size includes both data and log files
* unallocated space: Space in the database that has not been reserved for database objects


Second Recordset:
* reserved: Total amount of space allocated by objects in the database
* data: Total amount of space used by data
* index_size: Total amount of space used by indexes
* unused: Total amount of space reserved for objects in the database, but not yet used

From : http://www.teratrax.com/articles/table_size_sp_spaceused.html

Tuesday, September 01, 2009

Ubuntu : How To Remove Password Keyring

1. Open up your Home Folder by clicking Places>Home Folder
2. Press CTRL-H (or click View>Show Hidden Files)
3. Find a folder called .gnome2 (it has a period at the beginning of the name) and open it by double clicking on it
4. In side of the .gnome2 folder, there is another folder called keyrings. Open it up.
5. Delete any files you find within the keyrings folder
6. Restart the computer

from : http://davestechsupport.com/blog/2009/01/16/how-to-remove-ubuntus-password-keyring/

or

rm ~/.gnome2/keyrings/default.keyring