ข้อคิดจากเพชรพระอุมา : 3

ความรู้จากเพชรพระอุมาวันนี้ (ไพรมหากาฬเล่ม 2)
- งาช้างกำจัด คือ ของขลังชนิดหนึ่ง เกิดจากงาช้างที่หักติดอยู่กับต้นไม้
- ช้องหมู คือ ของขลังที่เกิดจาก ขนหมูซึ่งหมูเอามาอมถักเป็นวงอยู่ในปากของมันเอง

- เราสั่งสมองให้หยุดคิดไม่ได้ แต่ควบคุมให้มันคิดเรื่องที่ต้องการได้

- คาถาขอขมานางไม้

ศักดิ์สิทธิ์นางไม้
กามามัยหัง
คุ้มครองข้าบ้าง
สัพพะพัง สัพพะภิญโญ

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

Proxmox on Intel NUC

เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)