Pi-Hole : Ads blocking via Raspberry Pi

Pi-Hole : Ads blocking via Raspberry Pi : https://pi-hole.net/
- ปิดโฆษณาในระดับเครือข่าย คือ ปิดสำหรับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- โฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นา มีเทคนิคให้จำได้จนขึ้นใจ คือ เจอคำนี้ให้คิดถึงโคตรพ่อโคตรแม่ไว้ จะอ่านถูก
- ติดตั้งง่ายมาก ใช้คำสั่งเดียว คือ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
- หลังจากติดตั้งแล้วจะได้รหัสผ่านสำหรับ login เข้าเมนู admin ต้องจำไว้ให้ดี ถ้าจำไม่ได้ต้องใช้คำสั่ง sudo pihole -a -p เพื่อสร้างรหัสใหม่
- ก่อนจะติดตั้ง ต้องบอกก่อนว่า pihole ทำงานผ่าน lighttpd บนพอร์ท 80 ถ้าใช้ apache อยู่ก่อนแล้วอาจมีปัญหา
- หลังจากติดตั้งก็แล้วก็ตั้งค่า Router ให้จ่าย DHCP โดยใช้ pihole เป็น DNS
- ถ้าตั้งค่าที่ Router ไม่ได้ ก็มาตั้งที่ pihole ซึ่งสามารถจ่าย DHCP  ได้ด้วย
- บางเกมส์ใน Android ที่เปิดโอกาสให้ดู VDO เพื่อรับ Item หรือ Promotion พิเศษอาจจะถูก blocked ไปด้วย ต้อง login เข้าไป Disable Pi-hole ชั่วคราว

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

Proxmox on Intel NUC

เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)