วิธีแก้ปัญหา Clipboard ไม่ Sync กันระหว่าง Remmina กับ Windows

วิธีแก้ปัญหา Clipboard ไม่ Sync กันระหว่าง Remmina กับ Windows
ฝั่ง Windows
1.ใน Windows ให้เรียก cmd.exe ขึ้นมาด้วยสิทธิของ Admin
2.พิมพ์คำสั่ง
taskkill /F /IM rdpclip.exe
rdpclip.exe
ที่มา : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/remmina/+bug/937522/comments/124

ฝั่ง Linux
sudo apt-get install rdesktop

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

Proxmox on Intel NUC

เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)