Google Gears

เพิ่งจะลอง load Google Gears มาลงเพื่อใช้งานในเมนู Turbo ของ Wordpress 2.7 มาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งก็ประทับใจในความรวดเร็วเป็นอย่างมาก
ล่าสุดก็ได้เพิ่งรับข่าว (ซึ่งตอนแรกคิดว่า ข่าวลือ) ว่า Gmail จะเปิดให้ใช้บริการแบบ Offline อีก โอ้ว แม่เจ้า ต้องลองซะแล้ว

และแล้วใน Labs ของ Account ผมก็มีให้เปิดใช้แล้ว (ไชโย)
offline-gmail

ยังไงก็ขอลองก่อนล่ะ แต่ inbox ขนาด 5GB ของผมนี่เวลาใช้ Offline จะเกิดผลยังไงน้อ

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)

Proxmox on Intel NUC