Monday, September 29, 2008

Google Calendar & Thunderbird #1

หลังจากติดตั้ง Sunbird กับ Lightning แล้ว ต่อไปก็วิธี link กับ Google Calendar
วิธีแรก ก็ง่าย ๆ เข้าไปที่ Google Calendar แล้วคลิกที่ลูกศร ข้าง ๆ Calendar ของเรา แล้วเลือก Calendar setting

จากนั้นก็คลิกเลือกตรง ICAL ในส่วนของ Calendar address ดังรูปแล้ว copy URL ไว้

จากนั้นก็เข้าไปที่ Thunderbird ในส่วนของ Calendar แล้วเลือก Calendar > New calendar...
ต่อไปก็เลือก On the network แล้วใส่ address ของ URL ที่ copy ไว้เมื่อตะกี้

เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อ Calendar ของเรา เลือกสีให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จพิธี
อ้อ ลืมบอกไปว่าเราต้อง Share calendar ของเราใน Google ด้วยนะครับ

No comments: