ย้ายบ้าน

mv Desktop/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Desktop/ Desktop
mv Documents/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Documents/ Documents
mv Downloads/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Downloads/ Downloads
mv Videos/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Videos/ Videos
mv Music/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Music/ Music
mv Pictures/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Pictures/ Pictures
mv Public/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Public/ Public
mv Templates/ /DATA/HOME/
ln -s /DATA/HOME/Templates/ Templates

Comments

Popular posts from this blog

Artillery Hornet + OctoPrint + Klipper

เพิ่ม Font ภาษาไทยให้ OpenElec (Kodi)

Proxmox on Intel NUC