Posts

Showing posts from February, 2009

noknok.in.th API #05 Direct Message

Image
มาต่อกันด้วยการส่งตรง Message ถึงเพื่อนที่เราต้องการ URL: http://api.noknok.sanook.com/rest/direct_message_new Format: xml Method(s): POST Parameters: * authToken (required:GET) * message (required:POST) * message_to (required:POST) Return: * Sending status (true or false) ก็เอา code เดิมมาแก้ไข form นิดหน่อย $base = 'http://api.noknok.sanook.com/rest/auth'; $query_string = 'username=komkid&password=******'; $url = "$base?$query_string"; $xml = file_get_contents($url); $dom = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8'); if ($dom->loadXML($xml) === false) { die('Parsing failed'); } $res = xml_to_result($dom); if($res["stat"] == "ok"){ $query_string = 'authToken='.$res["authToken"]; $str= " Send Direct Message "; $str.= " "; $str.= "message : "; $str.= "send to : "; $str.= " "; $str.= " "; echo $str;

noknok.in.th API #04 Update Status

Image
มาต่อกันด้วย การ Update Status ของเราด้วย new URL: http://api.noknok.sanook.com/rest/message_new Format: XML Method(s): GET, POST Parameters: * authToken (required:GET) * message (required:POST) Return * Sending message data (ผ่านไปไม่กี่วัน URL เปลี่ยนซะแล้ว จาก http://api.noknok.in.th/rest/ เป็น http://api.noknok.sanook.com/rest) ซึ่งคราวนี้จะต้องส่งแบบ POST เพราะฉะันั้นก็ต้องสร้าง FORM ไว้ส่ง ก็เอาแบบง่าย ๆ นะครับ $base = 'http://api.noknok.sanook.com/rest/auth'; $query_string = 'username=komkid&password=******'; $url = $base.'?'.$query_string; $xml = file_get_contents($url); $dom = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8'); if ($dom->loadXML($xml) === false) { die('Parsing failed'); } $res = xml_to_result($dom); if($res[stat] == 'ok'){ $query_string = 'authToken='.$res[authToken]; $str=<< Update Status message : FORM; echo $str; } ได้ผลดังรูป อ้อ อย่าลืมตั้งค่า Encoding เป็น UTF

noknok.in.th API #03 Profile

Image
มาต่อกันด้วย Profile ครับท่าน URL: http://api.noknok.in.th/rest/profile Format: xml Method(s): GET Parameters: * authToken (required) Return: * User's profile data เริ่มด้วยการลองคลิกเข้าไปแบบตอนที่ Authen แต่คราวนี้กลับได้ผลดังรูป แสดงว่าต้องเริ่มสื่อสารกันเป็นจริงเป็นจังแล้วล่ะ ตามคู่มือที่เค้าบอกก็คือ format ของการสื่อสารกัน ก็คือ xml ดังนั้นก็เลยต้องเลือกวิธีที่จะใช้ ซึ่งผมเลือกใช้ DOM ก็จัดการหา function มาใช้งานสำหรับดึงค่าจาก xml มาใช้ function xml_to_result($dom) { $root = $dom->firstChild; foreach($root->attributes as $attr) $res[$attr->name] = $attr->value; $node = $root->firstChild; $i = 0; while($node) { switch($node->nodeName) { case 'Result': $subnode = $node->firstChild; while($subnode) { $subnodes = $subnode->childNodes; foreach($subnodes as $n) { if($n->hasChildNodes()) { foreach($n->childNodes as $cn) $res[$i][$subnode->

noknok.in.th API #02 Authen

Image
คราวนี้มาลองใช้งาน API ของ noknok.in.th กันบ้าง เริ่มด้วยสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในครั้งนี้ (เฉพาะวิธีของผม) ก็คือ 1.Account ของ noknok.in.th 2.Server ที่ใช้งาน PHP และ DOM ได้ (ความจริงไม่ต้อง DOM ก็ได้ครับ แต่บังเอิญผมเริ่มด้วยเจ้านี่ ก็ขอแสดงด้วยเจ้า DOM นี่แหล่ะครับ) เริ่มกันเลยนะครับ ตามที่ noknok.in.th เข้ามีคำแนะนำให้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/User:Noknokdev (API ของเค้าให้ใช้ผ่าน REST protocol ซึ่งมี link ให้ไปศึกษากันเองอยู่แล้ว) อันดับแรกก็ลองงานกลุ่มของ Account Methods เริ่มด้วย Authen URL: http://api.noknok.in.th/rest/auth Format: xml Method(s): GET, POST Parameters: * username (required) * password (required) Return: * authToken ลองคลิกเข้าไปดูก็จะได้ popup สำหรับ login และถ้าป้อน username และ password ถูกต้องก็จะได้ผล ดังรูป

noknok.in.th API #01 Start

micro blogging ที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คงเป็น twitter แต่ในไทยเองก็มี noknok ที่หลายคนบอกว่าเป็น twitter clone ประโยชน์หรือไอเดียในการใช้งาน ก็ 1.Follow กันเองกับแฟน ใช้ส่ง sms หากันฟรี 2.ทำในลักษณะ groupmail สมัครแล้วก็แจก password กัน แล้วก็ update ข่าวสารกันทั้งก๊วน 3.โปรโมทเว็บ update web ทีก็ส่งข่าวสารให้พวกสาวกได้รับรู้ 4.ฯลฯ ใครมีไอเดียในการใช้งานอื่น ๆ ก็บอกกันบ้างเด้อ วิธีสมัครก็ง่ายแสนง่าย ตั้ง username > เลือกรหัสผ่าน > ใส่ email จากนั้นก็เลือกผู้ที่เราจะติดตามข่าวสาร เลือกเอาว่าจะรับข้อความทางโทรศัพท์มั้ย ขั้นตอนก็ง่าย ๆ คงไม่ต้องอธิบาย (เด็ก ๆ ก็ทำเป็น) เอาไว้มาดูกันที่ตอนต่อไปเรื่องการใช้งาน API ดีกว่า

ใต้ร่มกาสาวพัตร

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปร่วมงานบวชของเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานที่จังหวัดมุกดาหาร แล้วก็ได้สะุดุดใจกับคำที่หลายคนมักจะใช้กัน ใต้ร่มกาสาวพัตร ก็เลยถือเป็นโอกาสหาความรู้ซะเลย ได้ความตามนี้ครับ กาสาวพัตร คือผ้าที่ย้อมด้วยรสฝาดอันเกิดแต่ต้นไม้สีเหลืองหม่นเป็นผ้าสําหรับนักบวชใช้ เดิมทีมีเพียง ๒ ผืน คือ อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) และอันตรวาสก (ผ้านุ่ง) เท่านั้น ต่อมาทรงอนุญาตให้ใช้ผ้าทาบซึ่งเรียกว่า สังฆาฏิ อีกผืนหนึ่งรวมเป็น ๓ ผืน เรียกว่า ไตรจีวร คราวเสด็จออกผนวชนั้น ฆฏิการพรหมเป็นผู้นํามาถวายพร้อมกับบาตร จาก keyword ฆฏิการพรหม ก็ได้ความต่อไป ดังนี้ ทรงตัดพระโมฬีถือเพศบรรชิตที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานที พอจวนเวลาใกล้รุ่งปัจจุสมัย ก็บรรลุถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานที ก็ทรงขับม้ากัณฐกะกระโจนข้ามแม่น้ำไปโดยสวัสดี เมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตบุรีกบิลพัสดุ์แล้ว ก็เสด็จลงจากหลังอัสวราช ประทับนั่งเหนือหาดทรายอันขาวสะอาด รับสั่งแก่นายฉันนะว่า เราจักบรรพชาถือเพศเป็นบรรพชิตในที่นี้ ท่านจงเอาเครื่องประดับของอาตมากับม้าสินธพกลับพระนครเถิด ครั้นตรัสแล้วก็ทรงเปลื้องเครื่องประดับสำหรับขัตติยราชทั้งหมดมอบให้แก่นาย

Google Gears

Image
เพิ่งจะลอง load Google Gears มาลงเพื่อใช้งานในเมนู Turbo ของ Wordpress 2.7 มาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งก็ประทับใจในความรวดเร็วเป็นอย่างมาก ล่าสุดก็ได้เพิ่งรับข่าว (ซึ่งตอนแรกคิดว่า ข่าวลือ) ว่า Gmail จะเปิดให้ใช้บริการแบบ Offline อีก โอ้ว แม่เจ้า ต้องลองซะแล้ว และแล้วใน Labs ของ Account ผมก็มีให้เปิดใช้แล้ว (ไชโย) ยังไงก็ขอลองก่อนล่ะ แต่ inbox ขนาด 5GB ของผมนี่เวลาใช้ Offline จะเกิดผลยังไงน้อ

Thai Language in Google Translate

Image
และแล้วก็มาถึงกับ ภาษาไทย ใน Google Translate คงจะเป็น beta test เพราะเปิดที่ทำงานใช้ได้ (net ของ TOT) แต่พอมาใช้ที่บ้านกลับไม่มีแฮะ (net ของ TRUE)

เล่นกับ phpbb3 #02 LDAP Authentication

Image
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เพื่อความสะดวกในการจัดการกับ User ก็จัดการให้ใช้ LDAP ในการติดต่อไป Authenticate กับ Active Directory ซึ่งเป็น Windows 2003 โดยเข้าไปในส่วนของ Administration Control Panel ในส่วนของ Authentication แล้วก็ตั้งค่า ดังรูป * Select an authentication method: เลือก LDAP * LDAP server name: ระบุ LDAP Server เช่น server ชื่อ ldap โดเมนชื่อ sci.com ก็ระบุเป็น ldap.sci.com * LDAP server port: ค่า defalut คือ 38 9 ซึ่ง Active Directory ก็ใช้ port นี้อยู่แล้ว * LDAP base dn: ถ้า โดเมนชื่อ sci.com ก็ใส่เป็น DC=SCI,DC=COM * LDAP uid:สำหรับ Active Directory ใส่เป็น sAMAccountName * LDAP user dn:ป้อน User สำหรับให้ phpbb ใช้ในการ login เพื่อตรวจสอบการ login ของ User อื่น ๆ ในรูปแบบของ ldap เช่น จะใช้ User ชื่อ Admin ก็ระบุเป็น CN=Admin,CN=Users,DC=SCI,DC=COM แถมท้ายด้วยโปรแกรมสำหรับใช้ติดต่อกับ Active Directory เพื่อเรียกดูข้อมูลแบบ LDAP ครับ 1.อันแรกก็ LDAP Admin ครับ Open Source Ldap Admin is free Win32 administration tool for LDAP directory management. This application